Home > Podyplomowe > Podatki Inne > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Prawo Podatkowe - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Prawo Podatkowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Prawo Podatkowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  CEL STUDIÓW W gąszczu aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, które podlegają nieustannym zmianom, tylko osoba biegle znająca szeroki zakres regulacji ustaw podatkowych, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Kodeksu Cywilnego może bez obaw zajmować się rozliczeniami podatkowymi podmiotów gospodarczych. W dobie zmieniających się stosunków gospodarczych, pracodawcy wymagają od swoich pracowników ciągłego poszerzania swojej wiedzy merytorycznej. Celem Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności dokonywania rozliczeń podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z działalnością gospodarczą. Studium pozwala również uczestnikom posiąść fachową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, co niewątpliwie przygotuje ich do otrzymania uprawnień licencjonowanego doradcy podatkowego. W trakcie trwających dwa semestry studiów wykłady prowadzić będą przede wszystkim doradcy podatkowi z firmy audytorskiej BDO Numerica oraz pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Handlu i Prawa. Międzynarodowa renoma sieci consultingowej BDO, a w szczególności kluczowa pozycja BDO Numerica na polskim rynku doradczym, gwarantują najwyższej jakości poziom merytoryczny Studium oraz praktyczne podejście do wielu budzących wątpliwości kwestii podatkowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  ADRESACI STUDIÓW Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego przeznaczone jest do osób starających się gruntowanie poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Bardzo szeroki zakres tematyczny programu szkoleniowego oraz nacisk położony na praktyczne aspekty rozliczeń podatkowych, powodują iż Studium skierowane jest do osób zajmujących się w swojej pracy zawodowej rozliczeniami podatkowymi, pracowników firm doradczych, urzędników aparatu skarbowego oraz osób starających się uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego. O przyjęcie na Studia Podyplomowe i MBA mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub inżynierskich. Wyjątkiem od tej zasady są studenci ostatniego roku studiów (licencjackich, magisterskich lub zawodowych), którzy również mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe. W takich przypadkach świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zostanie im wydane z chwilą przedstawienia dyplomu ukończenia studiów (magisterskich, licencjackich, zawodowych). Przy zapisie na studia MBA dodatkowo jest wymagane minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów i dokonanie opłaty. Słuchacze studiów jednosemestralnych dokonują opłaty jednorazowej, w przypadku studiów obejmujących większą liczbę semestrów przy zapisie wnoszą opłatę minimum za pierwszy semestr. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegółowe informacje
  TEMATYKA ZAJĘĆ Prawo Podatkowe

      * Semestr I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego
      * Zobowiązania podatkowe
      * Postępowanie podatkowe
      * Postępowanie sprawdzające i kontrolne
      * Postępowanie sądowo-administracyjne
      * Postępowanie egzekucyjne w administracji
      * Opodatkowanie dochodu osób fizycznych
      * Opodatkowanie dochodu osób prawnych
      * Wybrane zagadnienia z zakresu opodatkowania dochodu osób fizycznych i prawnych
      * Opodatkowanie dochodu związanego z restrukturyzacją spółek kapitałowych
      * Regulacje międzynarodowe w zakresie unikania podwójnego opodatkowania oraz rozliczenie transakcji zawartych pomiędzy podmiotami
      * powiązanymi
      * Opodatkowania transgranicznych przepływów dochodów
      * Podstawy rachunkowości

      * Semestr II Ogólna charakterystyka opodatkowania obrotu
      * Opodatkowanie obrotu podatkiem od towarów i usług - dostawa towarów
      * Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług - świadczenie usług
      * Transakcje wewnątrzwspólnotowe
      * Podstawa opodatkowania, stawki, odliczenia podatku naliczonego, oraz inne zagadnienia w podatku VAT
      * Opodatkowanie obrotu podatkiem akcyzowym
      * Prawo celne
      * Prawo dewizowe
      * Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa
      * Podatek od spadków i darowizn
      * Pozostałe podatki i opłaty
      * Prawo karnoskarbowe

  Program obejmuje 210 godzin zajęć.
  Studia podyplomowe trwają dwa semestry.

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w sesjach dwudniowych:
  - w soboty w godz. 9.00 - 17.45
  - w niedziele w godz. 9.00 - 17.45

Inne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |