Home > Kursy i Szkolenia > Podatki Inne > Warszawa > Faktura elektroniczna (e-faktura) - aspekty podatkowe i techniczne - Warszawa - Mazowieckie

Faktura elektroniczna (e-faktura) - aspekty podatkowe i techniczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Faktura elektroniczna (e-faktura) - aspekty podatkowe i techniczne - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest omówienie zagadnień dotyczących problematyki dokumentowania transakcji za pomocą faktur elektronicznych. Kwestie poruszane podczas szkolenia dotyczą podstaw prawnych fakturowania, zasad tworzenia faktur elektronicznych (w tym wymogi techniczne, zasady przesyłania dokumentów, integracja dokumentu z istniejącym w danej firmie oprogramowaniem), przechowywania dokumentów w kontekście możliwych rozwiązań technicznych.
 • Szczegółowe informacje
  Program:
  Omówienie podstaw prawnych:
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów,

  2. Dyrektywa Rady w zakresie dokumentów elektronicznych,

  3. Ograniczenia wynikające z rozporządzenia.

  Zasady tworzenia faktury elektronicznej przy zachowaniu autentyczności pochodzenia i integralności danych:
  1. Bezpieczny podpis elektroniczny:
  a) co to jest bezpieczny podpis elektroniczny – jego wady i zalety,
  b) w jaki sposób podpis elektroniczny zapewnia bezpieczeństwo,
  c) i integralność dokumentu,
  d) jak otrzymać bezpieczny podpis elektroniczny,
  e) wdrożenie podpisu elektronicznego.
  2. Wymiana danych elektronicznych (EDI):
  a) co to jest EDI – jego wady i zalety,
  b) krótki opis modelu działania EDI,
  c) w jaki sposób EDI zapewnia bezpieczeństwo i integralność dokumentu.
  3. Zasady przesyłania dokumentów elektronicznych.

  4. Integracja dokumentu z istniejącym systemem informatycznym.

  Przechowywanie wystawionych i otrzymanych faktur elektronicznych:
  1. Jak przechowywać e-faktury:
  a) dostępność dokumentów a ich bezpieczeństwo,
  b) format przechowywania dokumentów,
  c) zabezpieczenie się przed utratą danych,
  d) rejestracja udostępnień.
  Funkcjonowanie dokumentu elektronicznego w systemie informatycznym:
  1. W jakiej formie dokument elektroniczny istnieje w systemie informatycznym,

  2. Ograniczenia technologiczna części rozwiązań informatycznych w aspekcie e-faktury.

  Przykłady rozwiązań e-faktury w innych krajach unijnych.
  Opis istniejących rozwiązań informatycznych elektronicznej wymiany dokumentów
  tzw. workflow w Polsce.
  Omówienie przykładowego procesu wdrożenia e-faktury w firmie.
  Kwestie prawnopodatkowe wystawiania faktur w formie elektronicznej:

  1. Zakres przedmiotowy rozporządzenia:
  a) moment wystawienia e-faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  b) problem zmian treści merytorycznej e-faktury po jej wystawieniu,
  c) przesyłanie i przechowywanie e-faktur.
  2. Faktury korygujące oraz duplikaty faktur.

  3. Zasady przechowywania faktur:
  a) przechowywanie na terytorium Polski,
  b) przechowywanie w innym Państwie Członkowskim (problem charakteru prawnego poinformowania urzędu skarbowego o miejscu przechowywania, czy organ może się nie zgodzić na przechowywanie poza Polską, czy można przechowywać poza Polską faktury wystawione przed poinformowaniem organu o miejscu przechowywania faktur?).
  4. Zasady udostępniania faktur organom skarbowym.

  5. Zakres stosowania przepisów dotyczących faktur wystawianych w formie papierowej dla potrzeb wystawiania faktur w formie elektronicznej.

  6. Oryginał e-faktury jako warunek odliczenia podatku naliczonego w niej wykazanego.

Inne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |