VAT - Nowelizacja Przepisów w 2011 roku - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BDO

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły VAT - Nowelizacja Przepisów w 2011 roku - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest omówienie zmian w VAT obowiązujących od 1.01.2011r., zmiany dotyczą min. wysokości stawek, zakres zwolnień, usług budowlano - montażowych, odliczanie podatku naliczonego przy nabyciu samochodów i paliwa, importu usług.
 • Szczegółowe informacje
  MIEJSCE SZKOLENIA: Poznań, Centrum Miasta

  Program

  1. Zwolnienie podmiotowe w VAT:
  • jaki limit uprawnia do skorzystania ze zwolnienia w VAT w 2010 oraz w 2011 r.,
  • warunki brzegowe obowiązujące w 2010 r.,
  • komu przysługuje powrót na zwolnienie podmiotowe, oraz jakie warunki musi spełnić aby powrócić na zwolnienie.
  2. Zmiana nomenklatury PKWiU z 1997 na 2008 dla celów fiskalnych:
  • kiedy stosować nową klasyfikację statystyczną, a kiedy takiego obowiązku nie ma,
  • w jaki sposób przekształcić stosowane dotychczas PKWiU 1997 na 2008 - przykłady postępowania,
  • nowa definicja towaru oraz klasyfikowania usługi,
  • nowe brzmienie załącznika nr 3 do ustawy - preferencyjna stawka podatkowa.
  3. Faktura korygująca in minus:
  • obowiązek gromadzenia potwierdzeń,
  • w jakich przypadkach potwierdzeń nie trzeba gromadzić - zmiany od 2011 r.,
  • właściwy sposób ujęcia faktur korygujących in minus na gruncie VAT - przykłady,
  • czy obecnie obowiązujące przepisy stoją w sprzeczności z zasadą proporcjonalności podatku od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne NSA.
  4. Obowiązek podatkowy:
  • świadczenie usług komunalnych,
  • dostawa książek i czasopism, usługa drukowania książek i czasopism,
  • dostawa złomu.
  5. Zwolnienie z opodatkowania:
  • uchylenie załącznika nr 4 do ustawy,
  • nowe zwolnienia o charakterze przedmioto-podmiotowym,
  • jakiego rodzaju czynności były zwolnione z opodatkowania a jakie ze zwolnienia nie skorzystają od 2011 r. (odsprzedaż usług pocztowych, usługi medyczne, edukacyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, ubezpieczeniowe, wynajmowania lokali mieszkalnych w celach mieszkaniowych),
  • pakiety medyczne a VAT w 2011 r., usługi szkoleń, nauki języków obcych.
  6. Nowe stawki podatkowe obowiązujące od 2011 r.:
  • czy istnieje szansa na dalszą podwyżkę stawek w 2012 i 2013 r.,
  • stawka podstawowa, obniżona i superobniżona, stawki - rolnik ryczałtowy i taksówkarze,
  • nowy załącznik nr 10 do ustawy o VAT,
  • opodatkowanie książek i czasopism specjalistycznych od 2011 r, możliwość stosowania stawki 0% w 2011 r. - warunki i przykłady, definicja czasopisma specjalistycznego,
  • przepisy przejściowe (transakcje o charakterze ciągłym - definicja oraz zakres stosowania w przepisach przejściowych, proporcjonalne rozliczenie, refaktury za media - energię elektryczną, gaz, telekomunikację, itp. usługi zwolnione w 2010 r. a obowiązek podatkowy rozpoznany w 2011 r. - zastosowanie właściwych przepisów) - przykłady,
  • dla jakich transakcji przepisy przejściowe nie mają zastosowania - przykłady,
  • zaliczki otrzymane w 2010 r. - kiedy nie trzeba wystawić faktury końcowej oraz kiedy mimo wszystko obowiązek taki będzie istniał; czy faktycznie od 2011 r. dla zaliczki zachowana będzie dotychczasowa stawka podatkowa,
  • przepisy przejściowe - zastosowanie dla transakcji transgranicznych (WNT i import usług),
  7. Usługi budowlane oraz dostawa mieszkań:
  • zmiana stawki - wygaśnięcie obowiązujących do 2010 r. przepisów,
  • dla jakich transakcji zastosujemy stawkę preferencyjną, a dla jakich zobowiązani jesteśmy stosować progresywne opodatkowanie,
  • usługi budowlano-montażowe oraz konserwacyjne - jaka stawka podatku w 2011 r.
  8. Samochody w 2011 r.:
  • pojazdy z kratką a odliczenie VAT - kiedy będzie możliwe dalsze odliczanie podatku naliczonego,
  • dla jakich typów pojazdów odliczymy VAT od paliwa i zakupu,
  • czy nadal trzeba będzie przechodzić specjalistyczne badania,
  • czy potwierdzenie badania należy przesłać do Urzędu Skarbowego,
  • do kiedy obowiązuje derogacja przepisów, jak będzie wyglądała sytuacja po jej wygaśnięciu oraz jakie istnieją szanse na dalsze przedłużenie jej mocy obowiązywania,
  • wykorzystanie samochodów służbowych do celów prywatnych podatnika i pracowników.
  9. Zmiany przepisów ustawy o VAT jakie mają obowiązywać od 1.02.2011 r.:
  • nowa definicja nieodpłatnej dostawy towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług - przykłady zastosowania,
  • optymalizacje podatkowe przy transakcjach nieodpłatnych; czy od przyszłego roku szerzej wykorzystamy tzw. prezenty o małej wartości,
  • przedstawiciel podatkowy - nowe możliwości rozliczeń,
  • podatnik z tytułu zakupu złomu oraz uprawnień do emisji CO2 (przykłady karuzeli podatkowych) - jak postępować, w jaki sposób wystawić fakturę, podstawa opodatkowania, kto będzie zobowiązany do rozliczenia podatku, a w jakich przypadkach zastosujemy obecnie obowiązujące przepisy, co w sytuacji błędnego wystawienia faktury - prawo do odliczenia,
  • czy otrzymując fakturę VAT za dostawę towarów z polskim podatkiem od podatnika nieposiadającego w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności będę nadal uprawniony do odliczenia podatku VAT - istotna zmiana w rozliczeniu transakcji transgranicznych.
  10. Proporcja w 2011 r.:
  • proporcja wstępna i ostateczna,
  • kiedy trzeba będzie dokonywać korekty podatku naliczonego.
  11. Stawka VAT na odzież i obuwie dziecięce w 2011 r. - wyrok ETS i jego skutki dla rozliczeń podatkowych.

  12. Import usług z rajów podatkowych - prawo do odliczenia - wyrok ETS,

  13. Zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT:
  • jakie rozporządzenia ulegną zmianie a jakie zostaną w całości uchylone,
  • zwolnienie z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących od 2011 r.,
  • wystawianie faktur VAT w 2011 r. - jak przechowywać, jak oznaczać, dostosowanie do tzw. Dyrektywy fakturowej,
  • faktury elektroniczne w 2011 r. - liberalizacja przepisów, dostosowanie do tzw. Dyrektywy fakturowej, co z fakturą
   w formacie PDF,
  • zwrot podatku od wartości dodanej w 2011 r. - wydłużenie terminu do ubiegania się o zwrot,
  • nowe wzory deklaracji podatkowych od 2011 r. - nowe pozycje w deklaracji - przykłady wypełnienia,
  • przyporządkowanie liter z kasy fiskalnych do odpowiednich stawek podatkowych.
  14. Import usług - zmiany w 2011 r.

  15. Pytania i odpowiedzi.

Inne informacje związane z vat

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |