VAT w obrocie międzynarodowym

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły VAT w obrocie międzynarodowym - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Przepisy wspólnotowe w zakresie podatku VAT nałożyły na państwa członkowskie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie rozliczania usług w obrocie zagranicznym. Niniejsze szkolenie ma na celu wyjaśnienie znowelizowanych zasad rozliczenia świadczenia usług transgranicznych na gruncie podatku od towarów i usług. Podczas szkolenia omówione zostaną dodatkowe obowiązki ewidencyjne ciążące na podatnikach rozliczających usługi w handlu zagranicznym. Dzięki przedstawieniu licznych przykładów sposobu poprawnego rozliczenia usług, uczestnik szkolenia uzyska informacje niezbędne do samodzielnego określania obszarów ryzyka podatkowego związanego z rozliczaniem usług na gruncie podatku VAT.  Program:
  1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
  a)    przemieszczenie jako WDT,
  b)    obowiązek podatkowy,
  c)    zaliczki w WDT,
  d)    podstawa opodatkowania w WDT,
  e)    warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
  f)    WDT rozliczane w systemie kwartalnym,
  g)    WDT w pierwszym i drugim miesiącu kwartału,
  h)    WDT w ostatnim miesiącu kwartału,
  i)    magazyn konsygnacyjny.

  2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
  a)    przemieszczenie jako WNT,
  b)    obowiązek podatkowy VAT,
  c)    moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  d)    zaliczki w WNT,
  e)    podstawa opodatkowania w WNT,
  f)    magazyn konsygnacyjny.

  3. Transakcje trójstronne:
  a)    miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych,
  b)    skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki uczestników transakcji trójstronnej,
  c)    możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji.

  4. Określenie miejsca świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r.:

  a)    znaczenie dyrektyw wspólnotowych dla określenia znowelizowanych zasad miejsca świadczenia usług,
  b)    opodatkowanie usług w kraju nabywcy jako podstawowa zasada rozliczania usług,
  c)    najem, dzierżawa, leasing oraz umowy o podobnym charakterze dotyczące środków transportu,
  d)    licencje, prawa autorskie, patenty, znaki towarowe,
  e)    szczególne zasady opodatkowania usług transportowych,
  f)    usługi związane z nieruchomościami jako wyjątek od zasady ogólnej,
  g)    miejsce świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym po nowelizacji przepisów,
  h)    opodatkowanie usług w miejscu ich faktycznego wykonania.

  5. Dodatkowe obowiązki ewidencyjne po 1 stycznia 2010 r.:

  a)    podmioty zobowiązane do składania informacji podsumowującej w zakresie świadczenia usług,
  b)    import oraz eksport usług w informacji podsumowującej,
  c)    w jakim okresie należy wykazać usługi świadczone w obrocie zagranicznym w informacji podsumowującej,
  d)    treść informacji podsumowującej,
  e)    terminy składania informacji VAT-UE,
  f)    korygowanie informacji podsumowującej.

  6. Import i eksport usług:
  a)    pojęcie importu i eksportu,
  b)    miejsce świadczenia usług – zasada ogólna, usługi na nieruchomości, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne.
  c)    obowiązek podatkowy,
  d)    podstawa opodatkowania,
  e)    stawki podatku,
  f)    dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług.

  7. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:
  a)    nabywca towaru jako podatnik,
  b)    podstawa opodatkowania,
  c)    obowiązek podatkowy.

  8. Eksport towarów:
  a)    pojęcie eksportu towarów,
  b)    eksport bezpośredni i pośredni,
  c)    warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
  d)    obowiązek podatkowy,
  e)    zaliczki w eksporcie,
  f)    podstawa opodatkowania.

  9. Import towarów:
  a)    podatnik w imporcie towarów,
  b)    obowiązek podatkowy VAT,
  c)    zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
  d)    procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.

Inne informacje związane z VAT

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |