Home > Podyplomowe > Podatki Inne > Zaoczne > Poznań > Studia Podyplomowe - Podatki i Skarbowość - Poznań - Wielkopolskie

Studia Podyplomowe - Podatki i Skarbowość - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Podatki i Skarbowość - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  rozszerzenie, pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy w dziedzinie podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim) zatrudnionych bądź przewidujących pracę w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych i instytucji finansowych. Oferta skierowana jest także do osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.
 • Szczegółowe informacje
  Zagadnienia:

      - Źródła i wykładnia prawa. Prawo cywilne a prawo podatkowe
      - Rachunkowość finansowa
      - Analiza finansowa i strategie podatkowe przedsiębiorstw
      - Podatki i system podatkowy
      - Administracja i kontrola skarbowa
      - Ordynacja podatkowa. Postępowanie egzekucyjne w administracji w sprawach podatkowych
      - Międzynarodowe prawo podatkowe i prawo podatkowe Unii Europejskiej
      - Prawo karne skarbowe
      - Podatek dochodowy od osób fizycznych
      - Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów
      - Podatek dochodowy od osób prawnych
      - Podatek od towarów i usług
      - Podatek akcyzowy
      - Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od gier. Doradztwo podatkowe
      - Podatki i opłaty lokalne
      - Zasady prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowej. Rachunkowość podatkowa
      - Prawo dewizowe
      - Wspólnotowy kodeks celny
      - Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym. Postępowanie sądowo-administracyjne w orzecznictwie   podatkowym
      - Seminarium podyplomowe z zakresu podatków i opłat publicznych
      - Seminarium podyplomowe z rachunkowości podatkowej

  Liczba godzin ogółem: 278.

  Egzaminy z przedmiotów: obowiązuje egzamin testowy z podatków oraz egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej.

  Czas trwania studium: dwa semestry

Inne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |