Home > Szkoły - Polska > Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Informacje

Utworzona w 1926 roku Akademia Ekonomiczna w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o tym profilu w Polsce.

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu zajmuje czołowe miejsca w rankingu Newsweeka, w którym podstawowymi kryteriami klasyfikacji są atrakcyjność absolwenta na rynku pracy i jego pozycja zawodowa. Uczelnia ulokowała się w pierwszej 10-tce, wyprzedzając 90 najlepszych publicznych i niepublicznych szkół wyższych w Polsce.

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Stanowi ważny, 20-tysięczny ośrodek naukowo-dydaktyczny specjalizujący się w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Swoją renomę zawdzięcza: wysokiej jakości nauczania, uwzględniającej światowe wzorce kształcenia i najnowsze trendy biznesu ofercie dydaktycznej oraz niekwestionowanej pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych. Siłą Uczelni jest mocny potencjał dydaktyczne, kontakty międzynarodowe oraz orientacja na współpracę z biznesem. Akademia kształci blisko 14 tysięcy studentów. Jako jedyna uczelnia w Polsce legitymuje się pełnią praw akademickich w zakresie nauk o ekonomii, zarządzaniu i towaroznawstwie.

Wysoka pozycja rankingowa i akademicka Uczelni jest w znacznej mierze zasługą dobrej kadry dydaktycznej. Akademia zatrudnia ponad 600 nauczycieli akademickich, w tym około 130 profesorów. Są to wysokiej klasy dydaktycy i wybitne postaci nauki oraz praktyki gospodarczej. Kadra naukowa Akademii zasiada w uznanych gremiach eksperckich, uczestniczy w badaniach i ekspertyzach, doradza podmiotom gospodarki i państwa. Uczelnia przywiązuje najwyższą wagę do jakości przekazywania wiedzy i stawia na nowoczesne metody prowadzenia zajęć.

Bogata oferta studiów to blisko 40 specjalności prowadzonych na Wydziale: Ekonomii, Towaroznawstwa i Zarządzania. Kształcenie odbywa się na poziomie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia, MBA (we współpracy z Georgia State University w Atlancie - program amerykański, Europejską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Berlinie - program niemiecki, Uniwersytetem w Rennes - program francuski oraz z Nottingham Trent University - program angielski) oraz podyplomowych (ponad 40 programów). Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia ma przyznane certyfikaty i akredytacje potwierdzające, iż poziom kształcenia i badań naukowych jest zgodny z najwyższymi wymaganymi. Są to: pozytywne oceny akredytacyjne Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zakresie studiów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, certyfikaty Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS, unikatowy w skali kraju certyfikat ISO 9001:2000 dla Wydziału Towaroznawstwa nadany przez światowej klasy jednostkę certyfikującą Det Norske Veritas, wysokie kategorie KBN. Tok studiów rozliczany jest w europejskim standardzie ECTS, umożliwiającym budowanie międzynarodowej ścieżki studiów.

Programy nauczania realizowane przez Akademię odpowiadają wymogom globalnego rynku pracy oraz unijnym standardom edukacji. Uwzględniają światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze rozwiązania z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej i biznesu. Cechują się pogłębioną orientacją praktyczną. Akademia oferuje unikatowe w skali kraju bloki przedmiotów prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów ze świata biznesu, szefów i menedżerów wiodących korporacji i przedsiębiorstw oraz profesorów z uczelni zagranicznych. Wyróżnikiem oferowanych przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu programów nauczania jest również wiązanie nauk o zarządzaniu i ekonomii z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu technologii informacyjnych oraz prawem i naukami społecznymi. Szerszy ontekst nauczania daje studentom Akademii Ekonomicznej w Poznaniu rzetelne wykształcenie akademickie, umiejętność poruszania się we współczesnym biznesie i kompetencje wymagane od profesjonalnego menedżera.

Uczelnia stawia na internacjonalizację kształcenia i badań naukowych. W ofercie dydaktycznej AE znajdują się anglojęzyczne seminaria doktorskie, specjalność prowadzona w języku angielskimi oraz bloki wykładów w językach obcych. Transfer międzynarodowych wzorców kształcenia zapewniają programy wymian międzynarodowych, łącznie z prestiżowymi umowami o podwójnych dyplomach. Corocznie, dzięki stałej współpracy z kilkudziesięcioma uczelniami z całego świata, korzysta z nich łącznie około 500 studentów i pracowników naukowych. Liczba zagranicznych uczelni partnerskich kooperujących z Akademią jest ustawicznie poszerzana. Pracownicy Uczelni aktywnie uczestniczą w działaniach międzynarodowych sieci i grup badawczych, naukowych projektach międzyrządowych oraz prowadzą wykłady gościnne na zagranicznych uczelniach. Stale rozbudowywana jest również liczba międzynarodowych konsorcjów naukowych i projektów finansowanych z funduszy europejskich. Tematy badawcze w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej zajmują ważne miejsce w realizowanych badaniach statutowych.

Znamienne dla Uczelni są zaawansowane badania naukowe. Ich liczba i zakres wykazują stały wzrost. Uczelnia stanowi także ważne centrum badań stosowanych, ekspertyz, analiz oraz konsultacji dla obszaru biznesu oraz jednostek rządowych i samorządowych. Badania naukowe oraz projekty eksperckie i doradcze prowadzone przez AE obejmują wszystkie dziedziny ekonomii i praktyki gospodarczej.

Atutem Uczelni jest wysoki standard bazy infrastrukturalnej. Akademia ma jedną z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w tej części Europy bibliotek naukowych oraz własne wydawnictwo. Nowocześnie wyposażone budynki Akademii zlokalizowane są blisko siebie w samym centrum Poznania. Studenci mają do dyspozycji sale komputerowe ze stałym dostępem do Internetu.

Oferta Edukacyjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |