Home > Podyplomowe > Ubezpieczenia > Zaoczne > Poznań > Studia Podyplomowe - Pośrednictwo Ubezpieczeniowe - Poznań - Wielkopolskie

Studia Podyplomowe - Pośrednictwo Ubezpieczeniowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Pośrednictwo Ubezpieczeniowe - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych z uczestnictwem w procesach dystrybucji usług ubezpieczeniowych. Udział w studium umożliwia spełnienie jednego z podstawowych wymogów ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, dotyczącego doskonalenia przez agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych umiejętności zawodowych. Studium stanowi formę podnoszenia poziomu wiedzy i doskonalenia umiejętności pośredników ubezpieczeniowych zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studium przeznaczone jest dla pośredników ubezpieczeniowych (agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych) oraz innych osób zaangażowanych w procesy dystrybucji usług ubezpieczeniowych. Ze względu na to, że program zajęć obejmuje, a częstokroć nawet wykracza poza wszystkie zagadnienia wchodzące w zakres zagadnień ogólnych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych oraz obowiązujących tematów egzaminacyjnych dla brokerów ubezpieczeniowych, udział w studium może stanowić część szkolenia dla przyszłych agentów ubezpieczeniowych oraz przygotowanie do egzaminu dla przyszłych brokerów ubezpieczeniowych. Warunkiem uczestnictwa w studium jest posiadanie dyplomu wyższej uczelni: wyższych studiów magisterskich lub wyższych studiów zawodowych.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci studium otrzymują świadectwo ukończenia studium podyplomowego oraz certyfikaty instytucji rynku ubezpieczeniowego, rekomendujących studium.
 • Szczegółowe informacje
  Zagadnienia:

     1. Teoria ubezpieczeń (wykłady):
            - Wprowadzenie do teorii ryzyka ubezpieczeniowego
            - Gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń
            - Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych
            - Umowa ubezpieczenia
            - Polskie i unijne prawo ubezpieczeń gospodarczych
            - Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa gospodarczego

     2. Ubezpieczenia w Unii Europejskiej (wykłady):
            - Organizacja sektora ubezpieczeń w Unii Europejskiej
            - Dystrybucja usług ubezpieczeniowych
            - Nadzór nad działalnością pośredników ubezpieczeniowych
            - Stowarzyszenia pośredników ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej
            - Rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej

     3. Produkty ubezpieczeniowe (wykłady, prezentacje):
            - Ubezpieczenia obowiązkowe
            - Ubezpieczenia życiowe i pozostałe osobowe
            - Ubezpieczenia komunikacyjne
            - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
            - Ubezpieczenia finansowe
            - Ubezpieczenia rzeczowe

     4. Warsztaty:
            - Procedury risk management
            - Ocena standingu finansowego zakładu ubezpieczeń
            - Ocena produktów ubezpieczeniowych
            - Kształtowanie treści stosunku ubezpieczeniowego
            - Umowy związane z działalnością pośredników ubezpieczeniowych
            - Technologia pracy pośredników ubezpieczeniowych
            - Negocjacje
            - Marketing w działalności pośredników ubezpieczeniowych
            - Procedury likwidacji szkód
            - Etyka zawodowa pośredników ubezpieczeniowych
            - Programy ubezpieczeń na życie
            - Nowoczesne technologie informacyjne
     5. Seminarium podyplomowe

  Wykłady i warsztaty prowadzone będą przez przedstawicieli nauki ubezpieczeniowej z wiodących ośrodków akademickich oraz przedstawicieli instytucji rynku ubezpieczeniowego.

  Liczba godzin ogółem: 190.


  Egzaminy:

  Warunkiem ukończenia studium jest:

      - uzyskanie zaliczenia warsztatów,
      - zdanie egzaminu końcowego w formie testu, obejmującego zagadnienia poruszane na wykładach w ramach bloków I-III oraz obrona pracy podyplomowej.


  Czas trwania studium: dwa semestry

Inne informacje związane z Ubezpieczenia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |