Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie w Hotelarstwie > Poznań > Studia I Stopnia - Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie Gastronomii, Turystyce i Rekreacji - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie Gastronomii, Turystyce i Rekreacji

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiG - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie Gastronomii, Turystyce i Rekreacji - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Przygotowanie absolwenta WSHiG do życia w trudnej rzeczywistości gospodarczej gwarantuje:

  * wiedza społeczno-ekonomiczna pozwalająca poznać potrzeby ludzkie oraz rozumieć związki i procesy społeczne odzwierciedlające się w turystyce,
  * umiejętność samodzielnej oceny i wartościowania zjawisk społeczno-politycznych
  * zapewniająca zrozumienie istoty procesów integracyjnych we współczesnej Europie,
  * umiejętność budowy strategii i polityki rozwoju turystyki w ogniwach samorządu terytorialnego,
  * zdolność dokonywania trafnej oceny możliwości i zagrożeń rozwoju turystyki w gminach i regionach turystycznych,
  * umiejętność krytycznej oceny posiadanej wiedzy i przekonanie o potrzebie ustawicznego doskonalenia swej osobowości oraz umiejętności aktualizowania i podwyższania kwalifikacji zawodowych,
  * kreowanie kultury czasu przeznaczonego na odpoczynek.
 • Praktyki
  Studia prowadzone są zgodnie ze standardami nauczania przyjętymi przez MEiN dla kierunku turystyka i rekreacja.
  www.men.gov.pl/prawo

  Standardy te są zgodne z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 120/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie modelu kształcenia na poziomie wyższym oraz celami Deklaracji Bolońskiej.
  Uczelnia prowadzi kształcenie w trybie studiów stacjonarnych /dziennych/ i studiów niestacjonarnych /zaocznych/.
  Harmonogram zajęć na dany semestr podaje się studentom do wiadomości najpóźniej podczas inauguracji roku akademickiego. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do odbycia praktyk studenckich.

  * studia stacjonarne [dzienne] - zajęcia prowadzone są w dni powszednie od godziny 8:00
  * studia niestacjonarne [zaoczne] - zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele od godziny 8:00
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie i marketing w hotelarstwie gastronomii, turystyce i rekreacji
  W Katedrze Zarządzania i Marketingu WSHiG w Poznaniu realizowane są przedmioty związane z ekonomią w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji oraz organizacją, zarządzaniem i marketingiem z tej dziedziny wiedzy.
  Celem prowadzenia nauk ekonomicznych jest zapoznanie studentów ze zjawiskami społeczno-gospodarczymi, o których wiedza będzie im niezbędna zarówno podczas studiów jak i w przyszłym życiu zawodowym.
  Bardzo istotną cechą przedmiotów z tego zakresu jest fakt, że student przyzwyczajony do myślenia technicznego i technologicznego, może poszerzyć swoje horyzonty myślowe o nowe, istotne aspekty otaczającej rzeczywistości techniczno-ekonomicznej z równoczesnym zrozumieniem procesów zachodzących w tej sferze.

  Sport na Uczelni
  Program dydaktyczny realizowany w WSHiG obejmuje również zajęcia sportowe, które w większości odbywają się w uczelnianej sali usprawnień ruchowych, na pozostałe np.: gry zespołowe czy pływanie studenci uczęszczają do miejskich ośrodków sportowo- rekreacyjnych.
  Warto zauważyć, że baza sportowa Poznania to ponad 800 obiektów. Młodzież naszej Uczelni najchętniej indywidualnie korzysta z kortów tenisowych, kortów do squasha, toru regatowego Malta, narciarskiego, lodowiska. WSHiG wraz z innymi poznańskimi uczelniami prowadzi akcję upowszechnienia kultury fizycznej i sportu poprzez naukę pływania, uprawianie sportów zimowych, wioślarstwa, kajakarstwa, szermierki oraz organizację cyklicznych wycieczek i obozów letnich, wędrownych i zimowych.

  Języki obce
  Uczelnia kładzie duży nacisk na naukę języków obcych. Nasi lektorzy to wysoko wykwalifikowani dydaktycy, a niektórzy z nich to obcokrajowcy. Cała kadra lektorska prowadząca zajęcia zwraca szczególną uwagę na kształtowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności językowych. Zajęcia prowadzone są w 12-osobowych grupach, z wykorzystaniem najnowszych metod, materiałów audiowizualnych, a także komputerów. Zajęcia z języków obcych są obowiązkowe dla studentów wszystkich specjalności.

  Na studiach stacjonarnych obowiązkowa jest nauka 3 języków obcych oraz języka migowego.
  • język angielski i język niemiecki.
  Trzeci obowiązkowy język student wybiera sam spośród następujących:
  • hiszpańskiego,
  • rosyjskiego,
  • włoskiego,
  • francuskiego,
  • niemieckiego.
  Na studiach niestacjonarnych obowiązkowa jest nauka języka angielskiego.
  Istnieje możliwość bezpłatnej nauki dodatkowych języków pod warunkiem zebrania minimum 15 osób.


Inne informacje związane z Zarządzanie w Hotelarstwie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |