Studia Podyplomowe - Zarządzanie zadłużeniem i audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych - Poznań - Audyt wewnętrzny kraków studia podyplomowe - I213

Home>Podyplomowe>Finanse - ogólne>Zaoczne>Poznań>Studia Podyplomowe - Zarządzanie zadłużeniem i audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych - Poznań - Wielkopolskie
 
Studia Podyplomowe - Zarządzanie zadłużeniem i audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Studia Podyplomowe - Zarządzanie zadłużeniem i audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych - Poznań - Wielkopolskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Zdjęcia: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu:
Obraz Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Poznań Centrum
Obraz Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Poznań Centrum
Glosarium
  • Audyt wewnętrzny kraków studia podyplomowe
  • Studia podyplomowe finansów publicznych poznań
Studia Podyplomowe - Zarządzanie zadłużeniem i audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych - Poznań - Wielkopolskie Szczegóły
Cel:
Przekazanie wiedzy z dwóch ściśle ze sobą powiązanych bloków tematycznych z zakresu zarządzania finansami oraz audytu w sektorze publicznym szczebla rządowego i samorządowego.
Profil słuchacza / Wymogi:
Zarówno dla pracowników sektora publicznego, jak i dla osób chcących podjąć pracę w komórkach budżetowych i finansowych JSFP, regionalnych izbach obrachunkowych, a także dla wszystkich osób chcących uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji audytora w sektorze publicznym.
Szczegółowe informacje:
Zagadnienia:

Blok tematyczny: Zarządzanie długiem jednostki sektora finansów publicznych (JSFP)

    - budżet JSFP, rachunkowość budżetowa i zarządcza
    - zarządzanie zadłużeniem JSFP (strategie, ryzyko, organizacja)
    - źródła finansowania potrzeb pożyczkowych oraz zadań JSFP
    - współfinansowanie inwestycji JSFP (fundusze unijne, PPP)

Blok tematyczny: Audyt wewnętrzny w JSFP

    - standardy i metodyka audytu wewnętrznego w JSFP
    - zarządzanie ryzykiem
    - audyt wewnętrzny a kontrola w JSFP (w tym projektów współfinansowanych przez UE)
    - zamówienia publiczne

Seminarium podyplomowe

Liczba godzin ogółem: 210.

Egzaminy: pisemne zaliczenie tematyki poruszanej na zajęciach oraz obrona pracy podyplomowej.

Czas trwania studium: dwa semestry
Inne informacje związane z Podyplomowe i Finanse - ogólne: