Home > Podyplomowe > Finanse - ogólne > Zaoczne > Poznań > Studia Podyplomowe - Zarządzanie zadłużeniem i audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych - Poznań - Wielkopolskie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie zadłużeniem i audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie zadłużeniem i audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Przekazanie wiedzy z dwóch ściśle ze sobą powiązanych bloków tematycznych z zakresu zarządzania finansami oraz audytu w sektorze publicznym szczebla rządowego i samorządowego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zarówno dla pracowników sektora publicznego, jak i dla osób chcących podjąć pracę w komórkach budżetowych i finansowych JSFP, regionalnych izbach obrachunkowych, a także dla wszystkich osób chcących uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji audytora w sektorze publicznym.
 • Szczegółowe informacje
  Zagadnienia:

  Blok tematyczny: Zarządzanie długiem jednostki sektora finansów publicznych (JSFP)

      - budżet JSFP, rachunkowość budżetowa i zarządcza
      - zarządzanie zadłużeniem JSFP (strategie, ryzyko, organizacja)
      - źródła finansowania potrzeb pożyczkowych oraz zadań JSFP
      - współfinansowanie inwestycji JSFP (fundusze unijne, PPP)

  Blok tematyczny: Audyt wewnętrzny w JSFP

      - standardy i metodyka audytu wewnętrznego w JSFP
      - zarządzanie ryzykiem
      - audyt wewnętrzny a kontrola w JSFP (w tym projektów współfinansowanych przez UE)
      - zamówienia publiczne

  Seminarium podyplomowe

  Liczba godzin ogółem: 210.

  Egzaminy: pisemne zaliczenie tematyki poruszanej na zajęciach oraz obrona pracy podyplomowej.

  Czas trwania studium: dwa semestry

Inne informacje związane z Finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |