Home > Podyplomowe > Administracja Publiczna - ogólne > Zaoczne > Poznań > Studia Podyplomowe - Zarządzanie i finansowanie rozwoju regionalnego - Poznań - Wielkopolskie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie i finansowanie rozwoju regionalnego - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie i finansowanie rozwoju regionalnego - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  rzygotowanie pracowników władz samorządowych na szczeblu województwa, powiatu i gminy do budowy i wdrażania strategii rozwoju oraz pozyskiwania potrzebnych w tym celu środków. Ponadto, rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy ekonomicznej oraz nabycie umiejętności niezbędnych do podejmowania decyzji strategicznych i kierowania rozwojem jednostki samorządu terytorialnego. przekazywana Słuchaczom wiedza oparta jest na bogatej, najnowszej literaturze przedmiotu i doświadczeniach polskich oraz zagranicznych. Wykorzystywana jest analiza przypadków. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne, w tym wybrane podręczniki
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim), szczególnie kadry kierowniczej i pracowników innych szczebli zarządzania jednostek samorządu terytorialnego, osób przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych lub zamierzających zdobyć nową specjalność zawodową.
 • Szczegółowe informacje
  Zagadnienia:

      - Znaczenie organów samorządu terytorialnego w kształtowaniu przestrzeni
      - Miejsce i rola samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarczym kraju w Polsce i krajach UE
      - Zarządzanie zasobami ludzkimi
      - Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego
      - Marketing a rozwój regionalny i lokalny
      - Podstawy biznes planu
      - Negocjacje i mediacje
      - Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
      - Makroekonomiczne uwarunkowania działalności samorządu terytorialnego
      - Rynek finansowy jako źródło pozyskania środków na rozwój lokalny
      - Wnioskowanie o fundusze z Unii Europejskiej
      - Zarządzanie projektem
      - Narzędzia technologii informacyjnej w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego
      - Seminarium dyplomowe

  Liczba godzin ogółem: 168

  Egzaminy z przedmiotów:

      - Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego
      - Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
      - Miejsce i rola samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarczym kraju w Polsce i krajach UE
      - Egzamin dyplomowy

  Czas trwania studium: dwa semestry (zjazdy w soboty i niedziele).

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |