Home > Podyplomowe > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Zaoczne > Poznań > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Pracą - Poznań - Wielkopolskie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Pracą - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Pracą - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Przekazanie słuchaczom aktualnego zestawu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania pracą i zasobami ludzkimi, niezbędnego w warunkach globalizacji gospodarki, europeizacji rynku pracy oraz nowych uwarunkowań konkurencyjności na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla organizacji, pracownicy pionów kadrowych (zarządzania zasobami ludzkimi) oraz osoby, pragnące zdobyć nową specjalność zawodową. Uczestnikami studium mogą zostać absolwenci uczelni wyższych (również studenci ostatniego roku studiów).
 • Szczegółowe informacje
  Zagadnienia:

      - Moduły problemowe:
            Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej
            Zarządzanie zasobami ludzkimi
            Organizacja i zarządzanie pracą
            Zachowanie człowieka w organizacji
            Planowanie i operacyjne zarządzanie zatrudnieniem
            Motywacyjne systemy wynagrodzeń
            Rekrutacja i selekcja pracowników
            Systemy ocen pracowników w strukturze zarządzania organizacją
            Inwestycje emerytalne
            Ryzyko prawne w zarządzaniu kadrami
            Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

      - Seminarium podyplomowe


  Studia przypadków, sesje plakatowe i warsztaty oparte są na przykładach rozwiązań praktycznych, stosowanych przez liderów zarządzania zasobami ludzkimi. Zakres tematyczny warsztatów uaktualniany jest według potrzeb słuchaczy.

  Liczba godzin ogółem: 198 (176 godz. na sesjach zjazdowych i 22 godz. na sesjach internetowych), 11 zjazdów dwudniowych.

  Egzaminy z przedmiotów:

      - Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej
      - Organizacja i zarządzanie pracą
      - Ryzyko prawne w zarządzaniu kadrami

      - a także zaliczenie pozostałych modułów przedmiotowych i warsztatów oraz egzamin końcowy i obrona pracy podyplomowej.

  Czas trwania studium: dwa semestry

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |