Home > Podyplomowe > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Zaoczne > Poznań > Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie - Poznań - Wielkopolskie

Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Proponowane przedmioty odzwierciedlają aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wybranej jednostce administracji publicznej. Zadania studium ukierunkowane są na zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania. Kryteriami doboru omawianych zagadnień będzie ich aktualność i praktyczna przydatność. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz praktyków.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Głównie dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji wybranej jednostki administracji publicznej, a więc dla osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi, a także osób zajmujących się działalnością kadrową.O przyjęcie na studium mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich. Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach studium.
 • Szczegółowe informacje
  Zagadnienia:

      - Zarządzanie zasobami ludzkimi (polityka kadrowa, planowanie kadrowe, analiza pracy, opisy stanowisk pracy, dobór i selekcja pracowników, rozwój pracowników, planowanie karier, system ocen pracowników, systemy motywacyjne pracowników)
      - Komunikacja interpersonalna (komunikacja werbalna, bariery komunikacyjne i ich ograniczanie, rola komunikacji niewerbalnej, przemówienia a prezentacje, formy komunikowania się w organizacji, style komunikowania się, najważniejsze aspekty sztuki negocjacji, kultura komunikacji)
      - Koncepcje i metody zarządzania (zarządzanie przez wyjątki, zarządzanie przez delegowanie, zarządzanie przez cele, techniki twórczego myślenia, współczesne koncepcje zarządzania)
      - Zarządzanie strategiczne (cykl zarządzania strategicznego, podejścia do zarządzania strategicznego, typologia strategii rozwoju przestępczości, misja, wizja i cele długookresowe, analiza strategiczna, wybór strategiczny, budowa programów operacyjnych, formułowanie celów strategicznych)
      - Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych (racjonalny model podejmowania decyzji kierowniczych, indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji, przyczyny ograniczonej racjonalności)
      - Struktury organizacyjne współczesnych organizacji (elementy struktury organizacyjnej, modele struktur organizacyjnych, współczesne rozwiązania strukturalne, wielowymiarowa analiza struktury organizacyjnej)
      - Psychologia zarządzania (rola psychologii zarządzania w zarządzaniu zespołem, społeczne umiejętności kierownicze, model skutecznego kierownika, zarządzanie wiedzą w organizacji)
      - Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów
      - Kierowanie zespołem (koncepcje motywacji, negocjacje w stosunkach pracowniczych, kształtowanie roli lidera, funkcje i style liderowania, organizacja pracy własnej, komunikacja interpersonalna, zarządzanie konfliktem)
      - Planowanie i organizacja pracy (analiza pracy, metody planowania zatrudnienia, normowanie pracy, formy organizacji czasu i miejsca pracy - elastyczny czas pracy, telepraca)
      - Metody i techniki zarządzania (TQM - charakterystyka zarządzania jakością zgodnego z normami ISO, etapy prac nad systemem jakości, dokumentacja, auditing i certyfikacja systemu jakości, aplikacyjne aspekty wdrażania jakości pracy
      - Zarządzanie wynikami (zasady zarządzania wynikami pracy, kluczowe elementy procesu zarządzania wynikami pracy, ocena pracownicza jako składowa procesu zarządzania wynikami - narzędzia i kryteria oceny pracowniczej, praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia rozmowy oceniającej, monitorowanie i ewaluacja zarządzania wynikami pracy).

  Zajęcia na studium obejmują również warsztaty i seminaria podyplomowe.

  Liczba godzin ogółem: 210

  Egzaminy z przedmiotów: słuchaczy obowiązuje zaliczenie wszystkich wykładów i warsztatów, a także zdanie egzaminu końcowego po napisaniu pracy podyplomowej.

  Czas trwania studium: dwa semestry

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |