Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Zarządzanie - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Zarządzanie - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiU-Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Trzyletnie studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie, oferują studentom możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu planowania, kierowania i kontrolowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Wśród podstawowych przedmiotów na tym kierunku znajdują się m. in. ekonomia, metody organizacji i zarządzania, informatyka, finanse, rachunkowość, wykorzystanie narzędzi marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, negocjacje handlowe, języki obce, elementy prawa, etc. Studenci w trakcie trzyletnich studiów nabywają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania, a także z dyscyplin komplementarnych oraz uzyskują umiejętności analizowania otoczenia przedsiębiorstwa, środowiska rynkowego firmy oraz tworzenia strategii marketingowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem Wyższej Szkoły Handlu i Usług może zostać osoba posiadająca wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem maturalnym. O przyjęciu kandydata na I rok studiów decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia do Uczelni jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji WSHiU w okresie trwania rekrutacji. Wymagane dokumenty * kwestionariusz i podanie pobierz kwestionariusz2008.pdf * świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (tylko kandydaci z nową maturą) * 4 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata (wymiary zdjęcia na dowód osobisty) * płyta ze zdjęciem * orzeczenie lekarskie * kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej Zapisy prowadzone są do wyczerpania limitu miejsc.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie

  Decydując się na studia licencjackie w WSHiU masz do wyboru dwa tryby studiowania:

      * studia stacjonarne (dzienne)
        zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku
      * studia niestacjonarne (zaoczne)

        zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów (sobota, niedziela) 2-3 razy w miesiącu. Tryb ten został on stworzony głównie z myślą o osobach aktywnych zawodowo, nie mogących uczęszczać na zajęcia w dni powszednie. Decydując się na przeznaczenie dwóch do trzech weekendów w miesiącu na naukę, mogą oni zdobyć wykształcenie wyższe.


  Na kierunku Zarządzanie trzy pierwsze semestry obejmują następujące przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe i przedmioty kierunkowe:

  Przedmioty kształcenia ogólnego:

      * język obcy
      * socjologia
      * historia gospodarcza
      * psychologia zarządzania
      * wychowanie fizyczne

  Przedmioty podstawowe:

      * mikroekonomia
      * makroekonomia
      * matematyka
      * statystyka
      * podstawy ekonometrii
      * informatyka
      * podstawy zarządzania
      * podstawy marketingu
      * finanse
      * elementy prawa
      * prawo cywilne
      * prawo gospodarcze

  Przedmioty kierunkowe:

      * zachowania organizacyjne
      * zarządzanie strategiczne
      * badania rynkowe i marketingowe
      * zarządzanie i planowanie marketingowe
      * rachunkowość finansowa
      * rachunkowość zarządcza
      * zarządzanie produkcją
      * zarządzanie kadrami
      * zarządzanie logistyką
      * zarządzanie finansami przedsiębiorstw
      * marketing w handlu i usługach
      * seminarium licencjackie

  Podczas trzeciego semestru studiów student wybiera najbardziej interesującą go specjalność. Od tej pory będzie pogłębiał swoją wiedzę w oparciu o przedmioty specjalistyczne dla obranego obszaru zainteresowań.

  Specjalności:

      * handel i usługi
        specjalność przygotowująca do pracy w sferze dystrybucji oraz marketingowego zarządzania        przedsiębiorstwem.
      * logistyka
        przygotowuje do sprawnego zarządzania przepływem surowców, materiałów i produktów w           ramach „łańcucha dostaw”, poczynając od źródeł zaopatrzenia a kończąc na obsłudze                   finalnego klienta.
      * zarządzanie przedsiębiorstwami
        specjalność skupiająca się naprowadzeniu przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji oraz na        rozumieniu zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych.
      * finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
        specjalność umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i            rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji.
      * zarządzanie BHP i usługi w ochronie pracy
        daje studentom wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania BHP, identyfikacji i kontroli ryzyka       zawodowego na stanowisku pracy, organizacji służb BHP w firmie. Studenci poznają także               metodykę organizowania szkoleń BHP w przedsiębiorstwach.

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |