Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Negocjator - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Negocjator - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Negocjator - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów: - świadectwo dojrzałości - podanie o przyjęcie na studia (druk WSUS) - kwestionariusz osobowy (druk WSUS) - kserokopia dowodu osobistego - kserokopia książeczki wojskowej (w przypadku mężczyzn) - 3 fotografie - potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Program na kierunku Zarządzanie:

        Mikroekonomia
        Makroekonomia
        Matematyka
        Statystyka i demografia
        Podstawy zarządzania
        Podstawy marketingu
        Finanse
        Wybrane elementy prawa
        Podstawy ekonometrii
        Informatyka
        Prawo własności intelektualnej
        Prawo podatkowe
        Badania rynkowe i marketingowe
        Rachunkowość finansowa i zarządcza
        Zarządzanie strategiczne
        Zarządzanie i planowanie marketingowe
        Zachowania organizacyjne
        Zarządzanie logistyką
        Zarządzanie kadrami
        Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
        Marketing w handlu i usługach
        Zarządzanie produkcją
        Zarządzanie przez jakość
        Psychologia stosunków interpersonalnych
        Organizacja pracy kierowniczej
        Reklama – pojęcie, istota, nośniki
        Podstawy public relations
        Socjologia ogólna
        Logika z semiotyką
        Filozofia
        Podstawy ergonomii
        Problemy globalne ludzkości
        Instytucje Wspólnot Europejskich
        Wybrane zagadnienia z problematyki Funduszy UE
        Europejski system ochrony praw człowieka
        Twórcze przywództwo
        Aktorstwo społeczne
        Etykieta menedżera
        Neurobiologiczne podstawy zachowań
        Psycholingwistyka
        Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego
        Informacja naukowa
        Kultura języka
        Wychowanie fizyczne
        Seminarium dyplomowe


  Przedmioty na specjalizacji Negocjator:


        Procesy poznawcze i emocjonalno-motywacyjne w relacjach międzyosobowych
        Komunikacja interpersonalna
        Podstawowe prawidłowości funkcjonowania małych grup społecznych
        Psychologia organizacji i zarządzania
        Etyka biznesu
        Negocjacje
        Warsztaty z negocjacji
        Ekspresja jako narzędzie komunikacji


  Absolwent WSUS, uzyskujący tytuł licencjata w zakresie Negocjatora, wyposażony zostanie w kwalifikacje, które pozwolą mu skutecznie prowadzić rozmowy biznesowe i mediacje w sytuacjach konfliktowych, umiejętnie oceniać sytuację zewnętrzną firmy oraz budować jej wizerunek.

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |