Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Menedżer Kultury - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Menedżer Kultury - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Menedżer Kultury - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów: - świadectwo dojrzałości - podanie o przyjęcie na studia (druk WSUS) - kwestionariusz osobowy (druk WSUS) - kserokopia dowodu osobistego - kserokopia książeczki wojskowej (w przypadku mężczyzn) - 3 fotografie - potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Program na kierunku Zarządzanie:


        Mikroekonomia
        Makroekonomia
        Matematyka
        Statystyka i demografia
        Podstawy zarządzania
        Podstawy marketingu
        Finanse
        Wybrane elementy prawa
        Podstawy ekonometrii
        Informatyka
        Prawo własności intelektualnej
        Prawo podatkowe
        Badania rynkowe i marketingowe
        Rachunkowość finansowa i zarządcza
        Zarządzanie strategiczne
        Zarządzanie i planowanie marketingowe
        Zachowania organizacyjne
        Zarządzanie logistyką
        Zarządzanie kadrami
        Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
        Marketing w handlu i usługach
        Zarządzanie produkcją
        Zarządzanie przez jakość
        Psychologia stosunków interpersonalnych
        Organizacja pracy kierowniczej
        Reklama – pojęcie, istota, nośniki
        Podstawy public relations
        Socjologia ogólna
        Logika z semiotyką
        Filozofia
        Podstawy ergonomii
        Problemy globalne ludzkości
        Instytucje Wspólnot Europejskich
        Wybrane zagadnienia z problematyki Funduszy UE
        Europejski system ochrony praw człowieka
        Twórcze przywództwo
        Aktorstwo społeczne
        Etykieta menedżera
        Neurobiologiczne podstawy zachowań
        Psycholingwistyka

        Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego
        Informacja naukowa
        Kultura języka
        Wychowanie fizyczne
        Seminarium dyplomowe

  Przedmioty na specjalizacji Menedżer Kultury:

  Marketing w kulturze
  Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych
  Sztuka reklamy
  Podstawy prawne działalności kulturalnej
  Wiedza o kulturze
  Kultura współczesna
  Polityka kulturalna
  Organizacja i zarządzanie placówką kultury
  Pozaekonomiczne uwarunkowania rynku kultury
  Organizacja imprez kulturalnych
  Produkcja teatralna i widowisko artystyczne
  Impresariat artystyczny
  Dzieła sztuki - promocja i handel
  Wydawnictwa (organizacja pracy i handel książką)
  Produkcja filmowa


  Absolwent WSUS, uzyskujący tytuł licencjata w zakresie Menedżera kultury, zostanie wyposażony w umiejętności pozwalające na skuteczne zarządzanie placówkami kultury. Niewątpliwą pomocą w rzetelnym kierowaniu instytucją kultury będzie znajomość technik negocjacji, zasad prowadzenia kampanii reklamowych oraz zawierania umów sponsorskich. Menedżer kultury to potencjalny dyrektor teatru, muzeum, biblioteki, właściciel prywatnej firmy impresaryjnej, galerii czy agencji autorskiej.Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |