Studia Podyplomowe-Podatki i Doradztwo Podatkowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Sopocka Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Podatki i Doradztwo Podatkowe - Zaoczne - Sopot - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i rozliczeń podatkowych. Treści programowe studiów obejmują wiedzę z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego. Ponadto słuchacze nabędą umiejętności interpretowania przepisów podatkowych, przygotowywania pism procesowych, poznają zasady postępowania egzekucyjnego w sprawach podatkowych
 • Profil słuchacza / wymogi
  Uczestnikami studiów mogą myć absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.
  Nabór na studia dokonywany jest według kolejności zgłoszeń.
  Kandydat na studia składa następujące dokumenty:

  * ankieta osobowa (formularz osobowy do odbioru w Biurze Promocji i Rekrutacji Sopockiej Szkoły Wyższej, dostępny też w Internecie),
  * odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
  * zdjęcie legitymacyjne,
  * dowód wpłaty "Wpisowego" na konto Sopockiej Szkoły Wyższej
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe-Podatki i Doradztwo Podatkowe

  Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów

  W ramach studiów realizowane będą następujące przedmioty:
  1. Podstawy prawne działalności gospodarczej 12 godz.
  2. Europejskie prawo gospodarcze 12 godz.
  3. Polski system podatkowy 12 godz.
  4. Systemy podatkowe krajów UE 12 godz.
  5. Ordynacja podatkowa 12 godz.
  6. Ewidencja podatkowa 16 godz.
  7. Elementy prawa karnego-skarbowego 8 godz.
  8. Prawo celne 4 godz.
  9. Prawo dewizowe 4 godz.
  10. Podatki i opłaty lokalne 8 godz.
  11. Orzecznictwo i procedury odwoławcze 8 godz.
  12. Kontrola podatkowa i skarbowa 8 godz.
  13. Podatek dochodowy od osób fizycznych 24 godz.
  14. Podatek dochodowy od osób prawnych 24 godz.
  15. Podatek od towarów i usług VAT 16 godz.
  16. Podatek akcyzowy 8 godz.
  17. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 8 godz.
  18. Przepisy o doradztwie podatkowym 8 godz.

Inne informacje związane z podatki inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |