Home > Podyplomowe > Podatki Inne > Dzienne > Gdańsk > Podatki i Doradztwo Podatkowe - Gdańsk - Pomorskie

Podatki i Doradztwo Podatkowe - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podatki i Doradztwo Podatkowe - Dzienne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy dotyczącej podatków poprzez zapoznanie z całokształtem regulacji prawnych z tego zakresu. Studia dostarczają umiejętności związanych z korzystaniem z wykładni przepisów prawnych, a także pozwalają na uaktualnienie wiedzy w ramach tej tak dynamicznie rozwijającej się dziedziny.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści
  Studia umożliwiają nie tylko zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu podatków, ale również kształtowanie praktycznych umiejętności przygotowywania analiz finansowych oraz prowadzenia doradztwa podatkowego.
  Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, w tym także międzynarodowego prawa podatkowego, rachunkowości, prawa obrotu gospodarczego, prawa celnego i dewizowego oraz prawa karnego skarbowego.

  Praktyczny charakter studiów
  W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z najnowszymi zmianami w polskim prawie podatkowym oraz w innych przepisach i rozporządzeniach związanych z tą dziedziną. Uczą się także poprawnej interpretacji prawa materialnego, formułowania pism procesowych, posługiwania się dokumentacją skarbową. Ponadto na zajęciach omawiane są konkretne przykłady oraz orzecznictwo NSA w sprawach podatkowych, a także zagadnienia wymagane na egzaminie państwowym. Nowoczesne, aktywne formy dydaktyczne (case studies), wykorzystywane w trakcie kształcenia na kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe, podlegają stałej weryfikacji zarówno pod względem metodycznym, jak i merytorycznym.

  Kadra
  Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, jak również praktycy, między innymi prawnicy, doradcy podatkowi, pracownicy organów administracji skarbowej. Wykładowcy na tym kierunku to m.in.: dr Lech Jędrzejewski, Halina Gronek, Dorota Kania, Agnieszka Mroczkiewicz, Teresa Orszt, Zbigniew Owsiany, Tomasz Rzewuski, Tomasz Słaboszowski, Marcin Szutro.

  Program
  1. Prawne podstawy działalności gospodarczej (16 godz.)
  2. Ordynacja podatkowa (20 godz.)
  3. Prawo podatkowe w UE (8 godz.)
  4. Rachunkowość (20 godz.)
  5. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe (10 godz.)
  6. Postępowanie egzekucyjne w administracji w sprawach podatkowych (4 godz.)
  7. Podatki dochodowe – podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych (34 godz.)
  8. Podatek od gier (2 godz.)
  9. Podatek od towarów i usług. Podatek akcyzowy (26 godz.)
  10. Podatki i opłaty stanowiące dochody gminy (4 godz.)
  11. Fundusze celowe (4 godz.)
  12. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (4 godz.)
  13. Prawo celne, prawo dewizowe (8 godz.)
  14. Ustawa o sądach administracyjnych. Rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w sprawach podatkowych (4 godz.)
  15. Analiza podatkowa (8 godz.)
  16. Instrumenty finansowe (4 godz.)
  17. Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego (4 godz.)
  18. Seminarium dyplomowe (8 godz.)


  Szczegółowy program studiów


  Forma zaliczenia:
  1. Test sprawdzający
  2. Praca dyplomowa

  miesiące nauki 9 liczba godzin 188 liczba zjazdów 10  Partner WSB
  Przynależność doradców podatkowych do Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę. Izba chroni interesy zawodowe doradców podatkowych, integruje środowisko oraz sprawuje nadzór nad należytym wykonywaniem przez nich zawodu. Ponadto KIDP podejmuje działania z zakresu doskonalenia zawodowego członków Izby oraz przedstawia wnioski w zakresie stanowienia i stosowania prawa podatkowego. Izba utrzymuje kontakty z instytucjami międzynarodowymi i organizacjami zagranicznymi związanymi z doradztwem podatkowym.

Inne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |