Home > Podyplomowe > Podatki Inne > Zaoczne > Katowice > Studia Podyplomowe - Podatki i Prawo Podatkowe - Katowice - Śląskie

Studia Podyplomowe - Podatki i Prawo Podatkowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem GWSH -Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Podatki i Prawo Podatkowe - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Celem studiów jest podniesienie i usystematyzowanie wiedzy merytorycznej z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego również z zakresu prawa międzynarodowego co jest szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju międzynarodowego obrotu gospodarczego, nasilającego się przepływu kapitału a także swobody przemieszczania się osób. Zdobyta wiedza pozwala na podjęcie aktywności zawodowej w zakresie doradztwa podatkowego w ramach departamentów finansowo-rachunkowych dużych korporacji, jak również w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres merytoryczny zajęć daje również możliwość przygotowania się do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  STUDIA adresowane są do menedżerów działów personalnych, kadry kierowniczej oraz osób przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.
 • Szczegółowe informacje
  Podatki i Prawo Podatkowe

  WIEDZA
  Zajęcia objęte programem studiów mają nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa podatkowego, ale przede wszystkim kształtować umiejętności praktyczne. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z najnowszymi zmianami w prawie podatkowym Polski i Unii Europejskiej. Zdobyta wiedza pozwoli m.in. na poprawną wykładnię regulacji prawnych, formułowanie pism procesowych w ramach postępowania podatkowego, posługiwanie się dokumentacją skarbową, a także poznanie procedur i metod w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.


  WYKŁADOWCY
  Wykładowcy to przede wszystkim pracownicy akademiccy i praktycy z dużym doświadczeniem dydaktycznym, wśród których można wymienić: członka Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszanie Dyscypliny Finansów Publicznych, przedstawicieli
  i pracowników Urzędów Skarbowych, Izb Skarbowych i Urzędów Celnych, prawników oraz doradców podatkowych.
   

  PROGRAM STUDIÓW
  Na program studiów składają się:
  1. wykłady podstawowe,
  2. wykłady specjalizacyjne.

  Wykłady podstawowe. Zakres merytoryczny obejmuje następujące bloki tematyczne:
  • źródła i wykładnia prawa podatkowego,
  • finanse publiczne,
  • rachunkowość jako źródło informacji podatkowej.

  Wykłady specjalizacyjne. Zakres merytoryczny obejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonującego obecnie prawa podatkowego w aspekcie polskiej litery prawa jak i na gruncie uregulowań międzynarodowych:
  • Ordynacja podatkowa
  • materialne prawo podatkowe
  • kontrola skarbowa i podatkowa,
  • prawo karne i skarbowe,
  • prawo celne
  • orzecznictwo podatkowe ETS i NSA.
  • międzynarodowe prawo podatkowe
  • prawo podatkowe w UE
  • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w polskich i unijnych
     regulacjach w tym szczegółowa prezentacja poszczególnych kategorii
     podatków i opłat:
  • podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • podatek dochodowy od osób prawnych,
  • podatek od towarów i usług,
  • podatek akcyzowy,
  • podatki i opłaty lokalne

  Szczegółowy program studiów:
  • Źródła i wykładnia prawa - 8h.
  • Finanse publiczne - 20h.
  • Rachunkowość jako źródło informacji podatkowej - 20h.
  • Ordynacja podatkowa – zobowiązania podatkowe i zabezpieczenie
     ich wykonania - 16h.
  • Kontrola podatkowa i skarbowa – przestępstwa i wykroczenia skarbowe
     12 h.
  • Prawo karne i skarbowe - 8h.
  • Orzecznictwo podatkowe NSA i ETS - 4h.
  • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w polskich i UE regulacjach -
     20h
  • Międzynarodowe prawo podatkowe - 12h.
  • Prawo podatkowe w UE - 8h.
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych - 12h.
  • Podatek dochodowy od osób prawnych - 12h.
  • Podatek od towarów i usług - 20h.
  • Podatek akcyzowy - 8h.
  • Prawo celne - 20h.
  • Podatki lokalne – rolny, leśny. od nieruchomości, podatek katastralny,
     podatek od środków transportowych - 4h.
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa - 4h.
  • Podatek od spadków i darowizn - 8h.
  • Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym - 4h.
  • Zasady prowadzenia ksiąg handlowych i ewidencji podatkowej -
     dokumentacja rachunkowa i podatkowa - 8h.

Inne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |