Información

Historia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach rozpoczęła się 15 maja 1991 roku, kiedy to utworzony został Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny (GPCE). W roku 1994 decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr: DNS 3-0145/TBS/173/94 z dnia 15 czerwca 1994 r. na bazie osobowej i rzeczowej College'u utworzona została Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), którą wpisano do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 36. W tym samym czasie GWSH uruchomiła, na mocy wspomnianej decyzji MEN, studia I stopnia (licencjackie) na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Turystyka i Rekreacja.


Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa - rok 1997

W grudniu 1997 roku GWSH otrzymała, decyzją Ministra Edukacji Narodowej (nr decyzji: DNS-1-0145/389/TBM/97), uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie i Marketing (obecnie Zarządzanie). Natomiast w listopadzie 2001 r., decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr decyzji: DSW-2-0145-541/TBM/01), GWSH otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Turystyka i Rekreacja.


Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa - rok 2008

W październiku 2006 roku, na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr decyzji: DSW-3-4003-314/06), GWSH otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Socjologia, który to kierunek został uruchomiony w 2002 r.

W latach 2001-2007 na mocy kolejnych decyzji Ministra, GWSH uruchomiła osiem nowych kierunków studiów: Administrację (nr decyzji: DWS-2-0143-19/TMB/01), Informatykę i Ekonometrię (nr decyzji: DWS-3-4003-827/EK/02), Socjologię (nr decyzji: DSW-3-4003/1020/Rej.36/02), Stosunki Międzynarodowe (nr decyzji: DSW-3-4003/21/3/EK/04), Fizjoterapię (nr decyzji: DSW-3-4003-788/EK/05), Kosmetologię (nr decyzji: DSW-3-4003/195/EK/Rej.36/06), Finanse i Rachunkowość (nr decyzji: DSW-2-05-4003/87/07) oraz Pedagogikę (nr decyzji: DSW-2-06-4031-281/07).

W październiku 2002 roku GWSH, na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr decyzji: DWS-3-4120/407/Rej.36/JW/02), utworzyła Wydział Zamiejscowy w Żorach. W ramach tego Wydziału prowadzone są studia na kierunku Zarządzanie.

W dniu 24 października 2005 roku Wydział Zarządzania GWSH w Katowicach otrzymał, na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (nr decyzji: BCK-II-V-1417/2005), uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Tym samym Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa uzyskała status Uczelni Akademickiej.

W listopadzie 2005 r. Senat oraz Rada Wydziału Zarządzania GWSH podjęły uchwały o utworzeniu przez Uczelnię Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Żorach, prowadzącego studia na kierunku Administracja. Dwa lata później, w październiku 2006 r. utworzony został Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny GWSH w Radzionkowie, który prowadzi studia na dwóch kierunkach: Administracja oraz Zarządzanie. Natomiast w październiku 2007 r. został utworzony Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny GWSH w Jaworznie, który prowadzi studia na trzech kierunkach: Administracja, Socjologia i Zarządzanie.

W maju 2008 r. Senat i Rada Wydziału Zarządzania GWSH, przyjęły uchwały o utworzeniu przez Uczelnię w najbliższym czasie nowych zamiejscowych ośrodków dydaktycznych w: Cieszynie, Częstochowie, Piekarach Śląskich oraz - po raz pierwszy za granicą - w Wiedniu.

Aktualnie GWSH, w ramach trzech wydziałów oraz trzech działających już zamiejscowych ośrodków dydaktycznych, prowadzi zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, studia na następujących dziesięciu kierunkach kształcenia:
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA GWSH

    * Zarządzanie (studia I i II stopnia)
    * Socjologia (studia I i II stopnia)
    * Informatyka i Ekonometria (studia I stopnia - licencjackie i inżynierskie)
    * Stosunki Międzynarodowe (studia I stopnia)
    * Administracja (studia I stopnia)
    * Finanse i Rachunkowość (studia I stopnia)
    * Pedagogika (studia I stopnia)

WYDZIAŁ TURYSTYKI I PROMOCJI ZDROWIA GWSH

    * Turystyka i Rekreacja (studia I i II stopnia)
    * Fizjoterapia (studia I stopnia)
    * Kosmetologia (studia I stopnia)

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY GWSH w Żorach

    * Zarządzanie (studia I stopnia)

ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY GWSH w Żorach

    * Administracja (studia I stopnia)
    * Pedagogika (studia I stopnia)

ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY GWSH w Radzionkowie

    * Zarządzanie (studia I stopnia)
    * Administracja (studia I stopnia)

  ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY GWSH w Jaworznie

    * Zarządzanie (studia I stopnia)
    * Administracja (studia I stopnia)
    * Socjologia (studia I stopnia)

Obecnie GWSH w swej siedzibie macierzystej w Katowicach, na którą składają się dwa kampusy akademickie (jeden przy ulicy Harcerzy Września, drugi przy ul. Kostki Napierskiego) oraz na trzech wydziałach i w trzech ośrodkach zamiejscowych, kształci się prawie 12 tys. studentów. Mury Uczelni opuściło dotychczas przeszło 20 tys. absolwentów.

GWSH poszczycić się może również czołowymi miejscami w rankingach uczelni niepublicznych. 2 miejsce w Polsce i 1 miejsce na Śląsku w 2007 oraz 2008 roku w rankingach "Home & Market", "Wprost", "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej". 4 miejsce wśród najbardziej renomowanych niepublicznych uczelni w Polsce wg raportu The Economist Intelligence Unit 2004 r. oraz 7 miejsce w rankingu miesięcznika "Businessman Magazine" w 2002 r.

 

PATRON UCZELNI - Wojciech Korfanty

Wojciech Korfanty (1873-1939) - człowiek nieprzeciętny, postać kształtująca bieg polityki po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, śląski działacz społeczno - polityczny. Jeden z najwybitniejszych Polaków XX wieku, wzór do godnego naśladowania. Urodzony 20 IV 1873 r. w Siemianowicach Śląskich. Twórca polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku. W 1903 r. wybrany posłem do Reichstagu, a w 1904 do Landtagu pruskiego. Pod koniec I wojny światowej domagał się zjednoczenia wszystkich części polskiego narodu w niepodległej Ojczyźnie. W 1918 r. został komisarzem ds. politycznych i wojskowych Komisariatu Narodowej Rady Ludowej, w 1920 r. Polskim Komisarzem Plebiscytowym na Górnym Śląsku, przywódca II i III powstania śląskiego. Od 1919 r. poseł w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej . W 1923 r. wicepremier rządu RP. Polityk antysanacyjny, więzień brzeski. Przywódca Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji. Od 1935 r. emigrant. Dziennikarz i pisarz polityczny, założyciel koncernu wydawniczego "Polonia". Po zajęciu Pragi czeskiej przez Niemcy hitlerowskie wrócił do Polski, gdzie został aresztowany. Zmarł 17 VIII 1939 r. w więziennym szpitalu na Mokotowie w Warszawie. 8 października 2002 roku podczas uroczystości inauguracyjnych nowego roku akademickiego 2002/2003, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej nadane zostało imię Wojciecha Korfantego - Wielkiego Górnoślązaka, Dyktatora III powstania śląskiego, parlamentarzysty i pisarza politycznego. Było to szczególne wyróżnienie dla kilkunastotysięcznej społeczności akademickiej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, uczelni, która od początku swojej działalności identyfikowała się z Górnym Śląskiem, jego historią oraz kulturą. Idee, towarzyszące działalności Wojciecha Korfantego, jego walka o podniesienie poziomu edukacji mieszkańców Śląska, a także o polepszenie bytu społeczności lokalnej, wciąż są aktualne i najlepiej określają perspektywiczne dążenia Uczelni.

 

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 3

Strona 1 z 3

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |