Home > Studia I Stopnia > Marketing Strategiczny > Zaoczne > Katowice > Studia I Stopnia - Marketing w Przedsiębiorstwie - Katowice - Śląskie

Studia I Stopnia - Marketing w Przedsiębiorstwie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem GWSH -Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Marketing w Przedsiębiorstwie - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą pozwalającą na formułowanie marketingowych strategii skutecznego działania na konkurencyjnym rynku i stosowanie narzędzi marketingu w działaniach różnego rodzaju przedsiębiorstw. Studenci wybierający tę specjalność poznają podstawy teoretyczne, metody i instrumenty współczesnego marketingu właściwe dla różnych branż. Zapoznają się też z metodami badań jakościowych, technikami reklamy, zarządzania produktem i marką oraz technikami negocjacji.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Marketing w Przedsiębiorstwie

  Perspektywy zawodowe
  Absolwenci (licencjaci) GWSH specjalności Marketing w Przedsiębiorstwie przygotowani są merytorycznie i praktycznie do pełnienia funkcji operacyjnych i kierowniczych w pionach marketingowych przedsiębiorstw różnych branż - produkcyjnych, handlowych, usługowych, instytucjach administracji publicznej i samorządowej oraz w organizacjach niebiznesowych (non-profit) i agencjach badań rynku lub reklamy. Absolwenci tej specjalności posiadają specjalistyczne przygotowanie do pracy na stanowiskach funkcjonalnych analityków, planistów i menedżerów, np. kierownik działu marketingu, menedżer produktu i marki, specjalista ds. promocji i reklamy, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. analiz marketingowych. Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwalają również na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.


  Przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe - wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku Zarządzanie (studia I stopnia, stacjonarne)

      * Ekonomia (mikro)
      * Matematyka
      * Historia gospodarcza świata i Polski
      * Wstęp do prawoznawstwa
      * Etyka w biznesie
      * Podstawy finansów
      * Podstawy zarządzania
      * Statystyka (opisowa)
      * Technologie informacyjne
      * Marketing
      * Podstawy rachunkowości
      * Nauki o organizacji
      * Finanse przedsiębiorstwa
      * Badania marketingowe
      * Informatyka w zarządzaniu
      * Zarządzanie zasobami ludzkimi
      * Zachowania organizacyjne
      * Rachunkowość finansowa
      * Zarządzanie jakością
      * Ochrona własności intelektualnej
      * Zarządzanie projektami
      * Język obcy (j.angielski, j.francuski lub j.niemiecki)
      * II język obcy - fakultet (j.angielski, j.francuski, j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski lub j.włoski)
      * Wychowanie fizyczne
      * Zajęcia rekreacyjno-sportowe (fakultet)
      * Praktyka zawodowa

  Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne - wykładane w ramach specjalności Marketing w Przedsiębiorstwie (studia I stopnia, stacjonarne)

      * Marketing organizacji non-profit
      * Marketing przemysłowy
      * Marketing terytorialny
      * Badania jakościowe
      * Metody i techniki reklamy
      * Zarządzanie produktem i marką
      * Marketing relacji
      * Marketing międzynarodowy i globalny
      * Negocjacje w biznesie
      * Wprowadzenie na rynek pracy
      * Przedmioty specjalnościowe do wyboru
      * Język obcy specjalizacyjny (j.angielski, j.francuski lub j.niemiecki)
      * II język obcy specjalizacyjny - fakultet (j.angielski, j.francuski, j.niemiecki, j.hiszpański,                    j.rosyjski lub j.włoski)
      * Proseminarium
      * Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Marketing Strategiczny

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |