Home > Podyplomowe > Finanse - ogólne > Zaoczne > Katowice > Studia Podyplomowe - Finanse Przedsiębiorstw i Controlling - Katowice - Śląskie

Studia Podyplomowe - Finanse Przedsiębiorstw i Controlling - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem GWSH -Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Finanse Przedsiębiorstw i Controlling - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Kształcenie profesjonalnych kadr wszystkich szczebli kierowniczych w dziedzinie nowoczesnego zarządzania finansami podmiotów gospodarczych poprzez controlling. Zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi i praktycznymi technikami, narzędziami i instrumentami zapewniającymi sukces ekonomiczny zarządzania. Przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy interdyscyplinarnej z obszaru planowania, finansów przedsiębiorstw, kontrolowania i analizy finansowej, a służącą efektywnemu systemowemu zarządzaniu, czyli dla controllingu. Wykształcenie u słuchaczy umiejętności praktycznych w korzystaniu z technik i narzędzi controllingu za pomocą odpowiednich ćwiczeń z wykorzystaniem programów komputerowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia są przeznaczone dla właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno-finansowych, głównych księgowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania, con-trollerów oraz dla osób, które w przyszłości chciałyby zajmować podobne stanowiska.
 • Szczegółowe informacje
  Finanse Przedsiębiorstw i Controlling

  KORZYŚCI
  W trakcie studiów słuchacze:
   - poznają nowoczesne metody i techniki umożliwiające budowę i rozwój systemu controllingu w przedsiębiorstwie,
  - nabywają praktyczne umiejętności wykorzystywania instrumentów controllingu w codziennej działalności biznesowej, zyskując tym samym większą pewność i skuteczność działania,
  - podnoszą kwalifikacje zawodowe do poziomu dorównującemu nowoczesnej praktyce controllerów w krajach europejskich. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami, warsztatami oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych. W programie przewidziane są również zajęcia w laboratoriach komputerowych. Słuchacze mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy z zakresu controllingu, ale również wymiany doświadczeń zawodowych w gronie osób pracujących w innych firmach.


  RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
  4 podstawowe bloki tematyczne i seminarium dyplomowe:

  I. CONTROLLING - NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA
  PRZEDSIĘBIORSTWEM (20 godz.)
  1. Controlling w przedsiębiorstwie (4 godz.)
  2. Centra kosztów i centra zysku – ośrodki odpowiedzialności (8 godz.)
  3. Wdrażanie i organizacja controllingu (8 godz.)

  II. RACHUNKOWOŚĆ JAKO SYSTEM INFORMACYJNY CONTROLLINGU
  (60 godz.)
  1. Podstawy rachunkowości (16 godz.)
  2. Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa (20 godz.)
  3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (16 godz.)
  4. Tradycyjne i nowoczesne metody rozliczania kosztów pośrednich z zastosowaniem
  koncepcji ABC (8 godz.)

  III. BUDŻETOWANIE I ANALIZA ODCHYLEŃ (20 godz.)
  1. Budżetowanie przychodów, kosztów i wyników - podstawowe narzędzie przekształcania
  strategii w działanie (12 godz.)
  2. Ustalanie, kontrola i interpretacja odchyleń kosztów i odchyleń od planowanego wyniku
  (8 godz.)

  IV. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  (92 godz.)
  1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (16 godz.)
  2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i otoczenia (16 godz.)
  3. Strategie rozwoju przedsiębiorstw (16 godz.)
  4. Symulacje biznesowe i ocena efektywności projektów inwestycyjnych (12 godz.)
  5. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie (12 godz.)
  6. Wykorzystanie systemów informatycznych w controllingu (8 godz.)
  7. Controlling a nowe koncepcje zarządzania (4 godz.)

  VI. SEMINARIUM PODYPLOMOWE (5 godz.)

Inne informacje związane z Finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |