Home > Studia I Stopnia > Finanse - ogólne > Zaoczne > Chorzów > Studia I Stopnia - Finanse i Rachunkowość Sektora Publicznego - Chorzów - Śląskie

Studia I Stopnia - Finanse i Rachunkowość Sektora Publicznego - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Finanse i Rachunkowość Sektora Publicznego - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Absolwent tej specjalności po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych planem studiów danej specjalności i napisaniu pracy oraz złożeniu egzaminu dyplomowego otrzymuje dyplom ukończenia licencjata. Absolwent ma możliwość kontynuować naukę w Akademii Ekonomicznej w Katowicach na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich. Ukończenie tego kierunku daje mu możliwość podjęcia pracy w instytucjach sektora publicznego tj. Urzędach Marszałkowskich, powiatach, samorządowych i państwowych jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, spółkach prawa wykonujących zadania publiczne, ale również w biurach rachunkowych, dużych i średnich firmach regionu, a także małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwent tego kierunku poznaje bowiem przedmioty niezbędne każdemu ekonomiście, a także szereg przedmiotów kierunkowych odpowiadających wybranej specjalności.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz złoży komplet wymaganych dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, bez egzaminów wstępnych! O przyjęciu, kandydat zostaje powiadomiony listownie.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Finanse i Rachunkowość Sektora Publicznego

  Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.
  Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

  Wszystkie zajęcia odbywają się w kampusie Uczelni w budynku A i B przy ulicy Racławickiej w Chorzowie.

  Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli zapewnia USM bez egzaminu wstępnego na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

  Lektorat:

  Studenci studiów stacjonarnych uczą się przez 4 semestry dwóch języków.

      * Do wyboru mają: angielski
      * niemiecki
      * hiszpański
      * włoski
      * francuski
      * rosyjski

      * Istnieje możliwość wyboru poziomu: podstawowego
      * średniozaawansowanego
      * zaawansowanego


  Studenci studiów niestacjonarnych uczą się przez 6 semestrów jednego języka.

      * Do wyboru mają: angielski
      * niemiecki
      * hiszpański
      * włoski
      * francuski
      * rosyjski

      * Istnieje możliwość wyboru poziomu: podstawowego
      * średniozaawansowanego
      * zaawansowanego

  Plan studiów:

   
  SEMESTR 1
  Podstawy mikroekonomii     E
  Matematyka i analiza matematyczna     E
  Podstawy zarządzania     E
  Psychologia     Z
  Geografia ekonomiczna     Z
  Informatyka     zal
  Metodyka samodzielnego studiowania (dot. st. stacjonarnych)     Z
  Język obcy     zal
   
  SEMESTR 2
  Podstawy makroekonomii     E
  Prawo     E
  Podstawy rachunkowości     E
  Statystyka     E
  Informatyka     E
  Socjologia     Z
  Język obcy     zal
  Kultura fizyczna (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 4 tyg.     zal
   
  SEMESTR 3
  Podstawy marketingu     E
  Ekonometria     E
  Mikroekonomia     Z
  Metody zarządzania     Z
  Makroekonomia     Z
  Finanse publiczne     E
  Bankowość     E
  Ubezpieczenia     E
  Publiczne prawo finansowe     E
  Budżet jednostki samorządu terytorialnego     E
  Rachunkowość finansowa     E
  Informatyka     zal
  Planowanie kariery zawodowej (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Kultura fizyczna (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 3 tyg.     zal
   
  SEMESTR 4
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw     E
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Rachunkowość finansowa     E
  Rachunek kosztów     E
  Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych     E
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  Kultura przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Kultura fizyczna (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 6 tyg.     zal
   
  SEMESTR 5
  Finanse samorządu terytorialnego     Z
  Finanse międzynarodowe     E
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Rynek kapitałowy i pieniężny     Z
  Polski system podatkowy     E
  Prawo gospodarcze     E
  Sprawozdawczość finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych     E
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  ABC przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 2 tyg.     zal
   
  SEMESTR 6
  Zastosowanie informatyki w rachunkowości     Z
  Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości     E
  Zarządzanie ryzykiem     Z
  Polityka fiskalna     E
  Sprawozdawczość budżetowa     E
  Analiza finansowa     E
  Przedmiot do wyboru (1)     E
  Język obcy     E
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     Z
  Seminarium dyplomowe     E
  Etyka przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal


  E - egzamin
  Z - zaliczenie na prawach egzaminu
  zal - zaliczenie

Inne informacje związane z Finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |