Studia I Stopnia - Podatki i Finanse Publiczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Podatki i Finanse Publiczne - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Wybierając specjalność Podatki i Finanse Publiczne, możesz mieć pewność, że zdobędziesz wiedzę cenioną przez pracodawców. Będąc specjalistą w tej dziedzinie, nie musisz obawiać się o swoją karierę zawodową.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Podatki i Finanse Publiczne

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • finansów • mikroekonomii • makroekonomii • rachunkowości • prawa • matematyki • statystyki • ekonometrii • bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  • bankowości • rynków finansowych • finansów publicznych • finansów przedsiębiorstwa • rachunkowości finansowej • analizy finansowej • matematyki finansowej • ubezpieczeń • elementów zarządzania i marketingu finansów międzynarodowych

  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, psychologia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

  Czego można się nauczyć?

  Program specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Teoria podatku i źródła prawa podatkowego
      * Administracja finansowa i kontrola skarbowa
      * Ordynacja podatkowa
      * Polski system podatkowy
      * Rachunkowość podatkowa
      * Prawo karno-skarbowe
      * Doradztwo podatkowe
      * Postępowanie egzekucyjne w sprawach podatkowych.

  Absolwenci specjalności będą potrafili prowadzić ewidencje podatkowe wymagane przepisami, samodzielnie rozliczać zobowiązania podatkowe, swobodnie poruszać się w przepisach podatkowych. Wiedzą także, jak stosować ulgi, zwolnienia i odliczenia przewidziane w przepisach prawa podatkowego, jak dokonywać rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także jak kontrolować prawidłowość naliczonych i odprowadzonych przez podatnika należności budżetowych.

  Jakie są perspektywy zawodowe?

  Absolwenci specjalności będą mogli podjąć pracę w:

      * biurach rachunkowych i kancelariach prawnych, firmach konsultingowych, bankach,                        towarzystwach ubezpieczeniowych i biurach maklerskich
      * urzędach skarbowych
      * izbach skarbowych
      * urzędach kontroli skarbowej, zajmując się problematyką przestępstw i wykroczeń skarbowych
      * komórkach finansowych samorządu terytorialnego i regionalnych izbach obrachunkowych
      * różnych firmach, w których dbać będą o ich interesy, wyszukując przepisy prawa                            podatkowego, pozwalające na oszczędności urzędach i agencjach celnych.

Inne informacje związane z Finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |