Información

Założycielem Wyższych Szkół Bankowych jest Towarzystwo Edukacji Bankowej SA. Powstałe w 1994 roku, jest dziś jedną z największych prywatnych instytucji edukacyjnych w Polsce. Towarzystwo Edukacji Bankowej SA prowadzi szeroką działalność w sferze nauczania jako strategiczne centrum grupy podmiotów oferujących kształcenie na poziomie wyższych studiów magisterskich i licencjackich, studiów podyplomowych, szkolnictwa policealnego i średniego oraz profesjonalnych szkoleń. Łączna liczba absolwentów założonych i prowadzonych przez TEB SA uczelni i szkół przekracza 80 000 osób.

Misją Towarzystwa Edukacji Bankowej SA jest tworzenie, dostarczanie i rozwój nowoczesnych, wysokiej jakości usług edukacyjnych, doradczych i marketingowych w celu podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki.

TEB SA realizuje swoją misję jako strategiczne centrum grupy podmiotów oferujących kształcenie na poziomie wyższych studiów magisterskich i licencjackich, studiów podyplomowych, szkolnictwa policealnego i średniego oraz profesjonalnych szkoleń.

Obecnie Wyższe Szkoły Bankowe są w 8 miastach: Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Opole, Poznań, Szczecin,Toruń i Wrocław.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest uczelnią numer 1 w Polsce wg rankingu niepaństwowych wyższych szkół biznesu i zarządzania przygotowanym przez tygodnik "Wprost" (2007). Tak wysoką pozycję uczelni potwierdzają zajmowane od wielu lat pierwsze miejsca w prestiżowych rankingach prasowych ("Rzeczpospolita", "Polityka"). Najwyższe kryteria kształcenia potwierdzone zostały poprzez: wyróżnienie Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości w 1999 r., akredytację dla kierunku Finanse i Bankowość nadaną przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM w 2001 r., akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 2003r. dla kierunku Zarządzanie i Marketing, międzynarodową akredytację Association of MBA z 2004r., certyfikat Wiarygodna Szkoła przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne, pierwszą w Polsce akredytację instytucjonalną nadaną w 2006 r. przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. Oferta edukacyjna WSB - stale uzupełniana i uaktualniana -umożliwia kształcenie specjalistów w tak różnorodnych dziedzinach jak usługi finansowe, ochrona środowiska, informatyka i ekonometria, stosunki międzynarodowe, administracja europejska, biznes międzynarodowy czy rachunkowość. Nauka - zdobywana na studiach I i II stopnia, może być kontynuowana na rocznych studiach podyplomowych i dwuletnim programie Executive Master of Business Administration. WSB w Poznaniu jest jedynym w Wielkopolsce Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L. Uczelnia może poszczycić się wysokimi notowaniami wśród pracodawców, z którymi współdziała poprzez organizację praktyk i staży studenckich oraz współpracę z Biurem Karier WSB. Od 1998 roku uczelnia posiada swój Wydział Zamiejscowy w Chorzowie oraz Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.  więcej o WSB w Poznaniu, więcej o WSB w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie została powołana decyzją MEN w 1998 roku. Uczelnia aktywnie uczestniczy w europejskim programie wymiany studentów i naukowców Socrates-Erasmus. Jest organizatorem licznych konferencji i seminarów o ciekawej i aktualnej tematyce. Wszystkie te działania znajdują uznanie czego odzwierciedleniem są czołowe miejsca w rankingach Wprost, Rzeczpospolitej i Perspektyw. Wydział Zamiejscowy poznańskiej Wyższej Szkoły Bankowej jest także współorganizatorem Salonu Polityki, wraz z Tygodnikiem Polityka i Biblioteką Śląską w Katowicach. W minionym roku akademickim Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie otrzymała Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, w kategorii Instytucja i organizacja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukacja na potrzeby firm. To prestiżowe wyróżnienie przyznaje Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe.  więcej o WSB w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku należy do grona niepublicznych uczelni, które dokładają wielu starań, aby docenić swoich studentów i stworzyć korzystny do nauki klimat oraz warunki. Uczelnia zajmuje wysokie pozycje w rankingach uczelni wyższych przeprowadzanych przez prestiżowe czasopisma i gazety. W tegorocznych rankingach "Polityki" oraz "Home&Market" WSB w Gdańsku została uznana za najlepszą uczelnię niepaństwową w województwie pomorskim. WSB w Gdańsku jest w ocenie pracodawców najlepszą uczelnią niepaństwową w województwie pomorskim tak wynika z rankingów "Newsweeka" oraz "Home & Market" opublikowanych w 2005r. Oba czasopisma przeprowadziły ankietę wśród czołowych polskich firm i instytucji, sprawdzając skuteczność uczelni w przygotowaniu absolwentów do spełnienia oczekiwań pracodawców. Każdego roku Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku poszerza swoją ofertę edukacyjną o nowe specjalności i kierunki. W roku akademickim 2007/2008 oferta zostanie poszerzona o 8 nowych specjalności. Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe.  Współpracuje z 28 europejskimi uczelniami wyższymi. Jest jedynym w województwie pomorskim Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L. Od dwóch lat - wraz z partnerami z 4 krajów europejskich realizuje projekt "Distance Learning of Banking and Accounting - DILBAC".  więcej o WSB w Gdańsku

Misją Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów, posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności potrzebne do rozwoju zawodowego i świadomego uczestniczenia w budowaniu nowoczesnej polskiej gospodarki. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu prowadzi studia I i II stopnia i podyplomowe. Przy WSB funkcjonuje także Centrum Językowe Forward. Wyższa Szkoła Bankowa w rankingach szkół wyższych (tygodnik Wprost - 2003, 2004, 2005) zajmuje najwyższe miejsce w Polsce wśród niepaństwowych, zawodowych wyższych szkół zarządzania i biznesu. W 2004 r. Rektor Uczelni odebrał także z rąk prezesa Zachodniej Izby Gospodarczej prestiżową nagrodę "Dolnośląskie Gryfy", za największy wkład w dziedzinie edukacji na rzecz gospodarki dolnośląskiej. WSB we Wrocławiu jako pierwsza niepubliczna uczelnia zawodowa w Polsce otrzymała akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych dla kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie. W 2007 roku Uczelnia założyła Wydział Ekonomiczny w Opolu.  więcej o WSB we Wrocławiu ,  więcej o WSB w Opolu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu powstała w 1998 roku jako pierwsza w Toruniu uczelnia niepaństwowa o charakterze ekonomicznym (na podstawie Ustawy o Wyższych Szkołach Zawodowych z dn.  26 czerwca 1997 roku). Utworzona została decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 4 lipca 1998 roku i wpisana została do rejestru wyższych uczelni zawodowych (27 sierpnia 1998 r). W 2002 roku została wyróżniona Medalem Europejskim za usługę edukacyjną  w zakresie kształcenia na studiach licencjackich, podyplomowych i szkoleniach, w 2005 r. za za Extranet - wewnętrzny system informacyjny dla studentów i pracowników WSB. W roku 2006 r. - Medal Europejski przyznano Uczelni za usługi świadczone przez Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów w WSB (Biuro Karier), natomiast w 2007 r. za usługi biblioteczne. W ciągu lat działalności uczelnia wzbogacała swoją ofertę edukacyjną, systematycznie wzrastała też ilość studentów. Dzisiaj WSB kształci 4400 studentów na studiach wyższych I i II stopnia oraz studiach podyplomowych, dysponuje własną, nowoczesną bazą dydaktyczną, biblioteką i czytelnią. Kadrę dydaktyczną WSB stanowią wykładowcy - zarówno profesorowie uniwersyteccy, adiunkci, asystenci jak i wybitni praktycy, kierujących na co dzień bankami, instytucjami finansowymi, urzędami. Jakość ich pracy potwierdza fakt, że studenci WSB znajdują się wśród nagrodzonych i wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach Primus Inter Pares, "Księgowy Roku" czy "Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych". Od blisko 3 lat współpracuje z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. W wyniku tej współpracy na terenie WSB w Toruniu powstała Szkoła Giełdowa. Według zeszłorocznych rankingu WPROST WSB w Toruniu jest Uczelnią nr 1 wśród niepaństwowych szkół biznesu i zarządzania w województwie kujawsko-pomorskim oraz wg rankingu Home&Market zajmuje I miejsce w  kujawsko-pomorskim w podrankingu "Uczelnie prywatne z najlepszą kadrą". W 2007 roku Uczelnia utworzyła Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 4

Strona 1 z 4

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |