Studia I Stopnia - Finanse i Handel Międzynarodowy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Finanse i Handel Międzynarodowy - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  "Specjalność stanowi ofertę skierowaną do studentów zainteresowanych zdobyciem praktycznych umiejętności w zakresie rozliczeń międzynarodowych oraz zabezpieczeń transakcji na rynkach krajowych i międzynarodowych. W trakcie studiów studenci uzyskują także wiedzę w zakresie analizy rynków zagranicznych, marketingu międzynarodowego, funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych i instytucji międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej". prof. dr hab. Joanna Żabińska, Kierownik Katedry Finansów i Bankowości
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Finanse i Handel Międzynarodowy

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • finansów • mikroekonomii • makroekonomii • rachunkowości • prawa • matematyki • statystyki • ekonometrii • bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  • bankowości • rynków finansowych • finansów publicznych • finansów przedsiębiorstwa • rachunkowości finansowej • analizy finansowej • matematyki finansowej • ubezpieczeń • elementów zarządzania i marketingu finansów międzynarodowych

  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, psychologia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.


   Czego można się nauczyć?

  Program specjalności obejmuje m.in. przedmioty specjalnościowe:

      * Handel zagraniczny
      * Prawo międzynarodowe publiczne
      * Międzynarodowe stosunki gospodarcze
      * Marketing międzynarodowy
      * Inwestycje zagraniczne
      * Wspólna waluta europejska
      * Polityka budżetowa i podatki w UE
      * Zarządzanie międzynarodowe
      * Prawo celne i dewizowe.

  Absolwenci specjalności potrafią analizować aktualne problemy gospodarcze świata i możliwości ich rozwiązywania, przygotowywać i zawierać transakcje w handlu zagranicznym, promować produkty na rynkach międzynarodowych. Absolwenci orientują się w problematyce międzynarodowych rynków finansowych i kapitałowych, potrafią dokonywać oceny finansowej inwestycji zagranicznych, czy zarządzać ryzykiem w międzynarodowych firmach.

  Jakie są perspektywy zawodowe?

  Absolwenci tej specjalności będą mogli ubiegać się o pracę w:

      * działach finansowych wszelkich firm współpracujących na co dzień z podmiotami
        zagranicznymi
      * działach finansowych i handlowych międzynarodowych koncernów
      * bankach, które muszą przeprowadzać operacje na skalę międzynarodową
      * agencjach konsultingowych, często współpracujących z międzynarodowymi koncernami i                działających na skalę globalną
      * funduszach inwestycyjnych, emerytalnych i venture capital
      * firmach audytorskich
      * urzędach publicznych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych.

Inne informacje związane z Finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |