Studia II Stopnia - Finanse Publiczne i Podatki - Chorzów - Śląskie - Jestem absolwentem wseia w bytomiu - Finanse publicznestudia magisterskie - I1042

Home>Studia II Stopnia>Finanse - ogólne>Zaoczne>Chorzów>Studia II Stopnia - Finanse Publiczne i Podatki - Chorzów - Śląskie
 
Studia II Stopnia - Finanse Publiczne i Podatki - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Studia II Stopnia - Finanse Publiczne i Podatki - Chorzów - Śląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Finanse publiczne i podatki wsb opinie
  • Finanse publicznestudia magisterskie
  • Jestem absolwentem wseia w bytomiu
  • Kierunek podatki i finanse publiczne
Studia II Stopnia - Finanse Publiczne i Podatki - Chorzów - Śląskie Szczegóły
Cel:
„Jestem absolwentką studiów I stopnia w WSB specjalności Gospodarka Nieruchomościami. Studia II stopnia podjęłam na innej specjalności. Uważam, że wyspecjalizowanie się w dwóch dziedzinach zwiększy moją atrakcyjność na rynku pracy”. Marzena Kiera studentka II roku studiów II stopnia
Profil słuchacza / Wymogi:
Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą podjąć absolwenci następujących kierunków studiów I stopnia (licencjackich): * Finanse i Bankowość * Finanse i Rachunkowość * Zarządzanie i Marketing * Ekonomia * Informatyka i Ekonometria * Administracja * Stosunki Międzynarodowe * Transport * Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Tutuł uzyskany:
Magister
Szczegółowe informacje:
Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalnośc: Finanse Publiczne i Podatki

Program studiów II stopnia obejmuje następującą grupę przedmiotów podstawowych:

    * Polityka pieniężna
    * Rachunkowość zarządcza
    * Portfel inwestycyjny
    * Filozofia
    * Metodologia badań naukowych
    * Międzynarodowe stosunki finansowe
    * Podstawy integracji europejskiej
    * Strategie finansowe – gry decyzyjne
    * Wnioskowanie statystyczne w finansach
    * Geografia ekonomiczna
    * Bhp

oraz przedmiotów kierunkowych:

    * Prawo finansowe
    * Rachunek kosztów
    * Standardy sprawozdawczości finansowej
    * Zarządzanie instytucjami kredytowymi
    * Etyka zawodowa

Czego można sie nauczyć?
W trakcie nauki studenci poszerzają swoje wiadomości z zakresu następujących przedmiotów
specjalnościowych:

    * Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego
    * Organizacja i funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych
    * Dyscyplina finansów publicznych,
    * Harmonizacja podatków w UE
    * Polityka fiskalna
    * Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa i gminy.

Absolwent specjalności Finanse Publiczne i Podatki zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu państwa i prowadzonej przez nie polityce
gospodarczej i społecznej. Nabędzie umiejętności zarządzania na szczeblu menedżerskim w skali gminy, województwa, regionu. Wiedza to pozwoli na racjonalne rozwiązanie problemów samorządowych, podejmowanie decyzji strategicznych dla lokalnego środowiska oraz gospodarowanie finansami.

Jakie są perspektywy zawodowe?
Absolwenci są przygotowani do pracy m.in. w:

    * strukturach administracyjnych na szczeblu lokalnym, np. w zarządach gmin, powiatach                    ziemskich i grodzkich czy też
      Urzędach Marszałkowskich
    * przedsiębiorstwach komunalnych jako koordynatorzy komórek zajmujących się finansowymi            aspektami działalności tych przedsiębiorstw, a przede wszystkim pozyskiwaniem środków                budżetowych i pomocowych
    * fundacjach i instytucjach publicznych zagospodarowujących fundusze pomocowe Unii                    przeznaczone na restrukturyzację gospodarki i wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczego        nowych regionów izbach i urzędach skarbowych, a także w biurach rachunkowych.
Inne informacje związane z Studia II Stopnia i Finanse - ogólne: