Studia II Stopnia - Finanse Publiczne i Podatki - Chorzów - ?l?skie - Jestem absolwentem wseia w bytomiu - Finanse publicznestudia magisterskie

Home > Studia II Stopnia > Finanse - ogólne > Zaoczne > Chorzów > Studia II Stopnia - Finanse Publiczne i Podatki

Studia II Stopnia - Finanse Publiczne i Podatki - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem

WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować politykę prywatności

Studia II Stopnia - Finanse Publiczne i Podatki - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  „Jestem absolwentką studiów I stopnia w WSB specjalności Gospodarka Nieruchomościami. Studia II stopnia podjęłam na innej specjalności. Uważam, że wyspecjalizowanie się w dwóch dziedzinach zwiększy moją atrakcyjność na rynku pracy”. Marzena Kiera studentka II roku studiów II stopnia
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą podjąć absolwenci następujących kierunków studiów I stopnia (licencjackich): * Finanse i Bankowość * Finanse i Rachunkowość * Zarządzanie i Marketing * Ekonomia * Informatyka i Ekonometria * Administracja * Stosunki Międzynarodowe * Transport * Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Finanse i Rachunkowość
  Specjalnośc: Finanse Publiczne i Podatki

  Program studiów II stopnia obejmuje następującą grupę przedmiotów podstawowych:

      * Polityka pieniężna
      * Rachunkowość zarządcza
      * Portfel inwestycyjny
      * Filozofia
      * Metodologia badań naukowych
      * Międzynarodowe stosunki finansowe
      * Podstawy integracji europejskiej
      * Strategie finansowe – gry decyzyjne
      * Wnioskowanie statystyczne w finansach
      * Geografia ekonomiczna
      * Bhp

  oraz przedmiotów kierunkowych:

      * Prawo finansowe
      * Rachunek kosztów
      * Standardy sprawozdawczości finansowej
      * Zarządzanie instytucjami kredytowymi
      * Etyka zawodowa

  Czego można sie nauczyć?
  W trakcie nauki studenci poszerzają swoje wiadomości z zakresu następujących przedmiotów
  specjalnościowych:

      * Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego
      * Organizacja i funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych
      * Dyscyplina finansów publicznych,
      * Harmonizacja podatków w UE
      * Polityka fiskalna
      * Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa i gminy.

  Absolwent specjalności Finanse Publiczne i Podatki zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu państwa i prowadzonej przez nie polityce
  gospodarczej i społecznej. Nabędzie umiejętności zarządzania na szczeblu menedżerskim w skali gminy, województwa, regionu. Wiedza to pozwoli na racjonalne rozwiązanie problemów samorządowych, podejmowanie decyzji strategicznych dla lokalnego środowiska oraz gospodarowanie finansami.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci są przygotowani do pracy m.in. w:

      * strukturach administracyjnych na szczeblu lokalnym, np. w zarządach gmin, powiatach                    ziemskich i grodzkich czy też
        Urzędach Marszałkowskich
      * przedsiębiorstwach komunalnych jako koordynatorzy komórek zajmujących się finansowymi            aspektami działalności tych przedsiębiorstw, a przede wszystkim pozyskiwaniem środków                budżetowych i pomocowych
      * fundacjach i instytucjach publicznych zagospodarowujących fundusze pomocowe Unii                    przeznaczone na restrukturyzację gospodarki i wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczego        nowych regionów izbach i urzędach skarbowych, a także w biurach rachunkowych.

Inne informacje związane z finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |   X