Studia I Stopnia - Ekonomia Menadżerska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ekonomia Menadżerska - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Podstawą gospodarki każdego kraju jest efektywna działalność przedsiębiorstw. Aby mogły się one dobrze rozwijać, muszą być optymalnie zarządzane. Kadra menedżerska, oprócz znajomości zagadnień stricte z obszaru zarządzania, musi również być biegła w zagadnieniach finansowych. Dlatego specjalność łączy oba obszary – zarządzania i ekonomii.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Ekonomia uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Ekonomia Menadźerska

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • międzynarodowych stosunków gospodarczych • prawa • zarządzania • rachunkowości • podstaw makroekonomii • mikroekonomii • matematyki • statystyki opisowej • ekonometrii • bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  • polityki społecznej • polityki gospodarczej • analizy ekonomicznej • finansów publicznych i rynków finansowych • ekonomii integracji europejskiej • etyki życia gospodarczego • gospodarki regionalnej
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, filozofia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

  Czego można sie nauczyć?
  Program specjalności Ekonomia Menedżerska obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Analiza finansowa
      * Analiza projektów inwestycyjnych
      * Ubezpieczenia
      * Marketing
      * Negocjacje w biznesie
      * Zarządzanie menedżerskie
      * Zarządzanie zasobami ludzkimi
      * Komunikacja interpersonalna
      * Prawo pracy.

  Absolwenci tej specjalności będą potrafili m.in.: przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, stworzyć biznesplan,
  opracować strategię firmy, techniki i instrumenty motywowania pracowników, skutecznie prowadzić negocjacje i rozwiązywać konflikty, oceniać efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych, planować i prowadzić działania marketingowe

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci specjalności Ekonomia Menedżerska będą przygotowani do pracy w:

      * przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, w których zajmą się zarządzaniem
      * różnego rodzaju firmach i instytucjach, odpowiadając za politykę kadrową
      * instytucjach non-profit, agendach rządowych, instytucjach Unii Europejskiej – reprezentując i        prowadząc interesy tych instytucji.


Inne informacje związane z ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |