Home > Studia I Stopnia > Ekonomia > Dzienne > Częstochowa > kierunek: Ekonomia - Częstochowa - Śląskie

kierunek: Ekonomia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Polonijna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły kierunek: Ekonomia - Dzienne - Częstochowa - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne
  rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
  zarządzanie logistyczne
  zarządzanie środowiskiem
  podatki i finanse publiczne
  PROGRAM STUDIÓW
  • Studia na kierunku "ekonomia" dostarczają wszechstronnej wiedzy ekonomicznej oraz przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.
  • Studia przygotowują do prowadzenia analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych na kanonach nauk ekonomicznych. Studia uzupełniające magisterskie uczą wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badań procesów i zjawisk gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali makro- i mikroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.
  • Studia pierwszego stopnia pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobodnego poruszania się w europejskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej. Studia drugiego stopnia przygotowują do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego w kraju i za granicą.
  • Część zajęć kierunkowych i specjalnościowych prowadzona jest w języku angielskim.
  • Obowiązkowe praktyki przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), głównie na stanowiskach operacyjnych, w kraju i za granicą.
  • Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na uczelniach partnerskich Akademii Polonijnej w Unii Europejskiej w ramach programu Socrates-Erasmus,
  • Absolwenci będą posługiwali się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Studenci mają do wyboru następujące języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i   włoski. Studenci mają również możliwość zapoznania się z podstawami języka angielskiego biznesu. Zwiększy to konkurencyjność absolwentów Akademii Polonijnej na europejskich i światowych rynkach pracy.

Inne informacje związane z Ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |