Studia Licencajckie - Ekonomia Sportu i Rekreacji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencajckie - Ekonomia Sportu i Rekreacji - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  We współczesnym świecie talent i wola walki zawodników już nie wystarczają, by odnieść sukces. Sport to poważny biznes, a na zwycięstwo w mistrzostwach świata czy na medal olimpijski pracują całe sztaby specjalistów z bardzo wielu dziedzin. Naucz się, jak zapewnić sportowcom odpowiednią organizację pracy oraz źródła finansowania.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Ekonomia uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Ekonomia Sportu i Rekreacji

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • międzynarodowych stosunków gospodarczych • prawa • zarządzania • rachunkowości • podstaw makroekonomii • mikroekonomii • matematyki • statystyki opisowej • ekonometrii • bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  • polityki społecznej • polityki gospodarczej • analizy ekonomicznej • finansów publicznych i rynków finansowych • ekonomii integracji europejskiej • etyki życia gospodarczego • gospodarki regionalnej
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, filozofia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

  Czego można się nauczyć?

  Program specjalności Ekonomika Sportu i Rekreacji obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Historia i organizacja kultury fizycznej
      * Współczesne problemy sportu światowego
      * Podstawy turystyki i rekreacji
      * Sponsoring
      * Logistyka produktu sportowego
      * Prawo w sporcie i rekreacji
      * Humanistyczne podstawy sportu i rekreacji
      * Organizacja i marketing imprez sportowych i rekreacyjnych
      * Ekonomika rekreacji sportu
      * Rekreacja osób niepełnosprawnych.

  Absolwent specjalności będzie potrafił m.in.: organizować życie sportowe zarówno na szczeblu lokalnym, jak i makroregionalnym,
  planować oraz organizować imprezy sportowe i rekreacyjne, pozyskiwać źródła finansowania organizacji sportowych, czy też wykorzystywać różnorodne sposoby promowania kultury fizycznej.

  Jakie są perspektywy zawodowe?

  Ukończenie specjalności Ekonomika Sportu i Rekreacji pozwoli znaleźć absolwentom zatrudnienie w:

      * Wydziałach Sportu i Rekreacji w jednostkach samorządowych
      * redakcjach sportowych
      * klubach sportowych w zakresie doradztwa finansowania sportu, zarządzania finansami oraz            tworzenia strategii rozwoju klubu
      * kancelariach licencjonowanych menedżerów sportowych zarządzających karierą sportowców
      * domach kultury przy organizacji imprez sportowych dla społeczności lokalnej
      * stowarzyszeniach sektora prywatnego promujących sport i rekreację
      * międzynarodowych federacjach sportowych, gdzie będą odpowiedzialni za organizację imprez        sportowych.

Inne informacje związane z Ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |