Studia Licencjackie - Logistyka i Ekonomia Transportu - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjackie - Logistyka i Ekonomia Transportu - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Ranga zawodu logistyka wzrasta wraz z rozwojem i globalizacją gospodarki. Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Ekonomia uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Logistyka i Ekonomia Transportu

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • międzynarodowych stosunków gospodarczych • prawa • zarządzania • rachunkowości • podstaw makroekonomii • mikroekonomii • matematyki • statystyki opisowej • ekonometrii • bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  • polityki społecznej • polityki gospodarczej • analizy ekonomicznej • finansów publicznych i rynków finansowych • ekonomii integracji europejskiej • etyki życia gospodarczego • gospodarki regionalnej
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, filozofia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.  Czego można się nauczyć?
  Program specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Podstawy logistyki
      * Ekonomika transportu
      *  Usługi logistyczne
      * Logistyka dystrybucji
      * Logistyka aglomeracji miejskich
      * Zarządzanie łańcuchami dostaw
      * Systemy informacji logistycznej
      *  Logistyka odpadów
      * Projektowanie systemów logistycznych.

  Absolwenci specjalności będą potrafili m.in. stosować metody informatyczne wspomagające zarządzanie logistyczne, optymalizować koszty logistyczne, wdrażać procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach, przeprowadzać analizy systemów zaopatrzenia, organizować, planować, realizować i kontrolować przepływ materiałów.

  Jakie są perspektywy zawodowe?

  Absolwenci będą przygotowani do pracy:

      * w przedsiębiorstwach produkcyjnych – zajmując się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji            towarów oraz logistyczną
        obsługą klientów
      * w firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w kraju i za granicą
      * w hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych jako koordynatorzy przepływu        towarów od producenta
        na rynek
      * w dużych sieciach handlowych – zarządzając zamówieniami, transportem, magazynowaniem
      * w magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach            logistycznych jako zarządzający
        tymi podmiotami gospodarczymi
      * w firmach turystycznych, organizacjach non-profit i szpitalach – odpowiadając za zaopatrzenie         i transport
      *  w organizacjach samorządowych – zarządzając logistyką w mieście, zajmując się ustalaniem         tras komunikacji publicznej
      * w firmach konsultingowych – jako projektanci systemów logistycznych i systemów informacji            logistycznej oraz projektanci infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach, miastach,                gminach, jako koordynatorzy działań logistycznych w łańcuchach dostaw towarów, analitycy            kosztów logistyki
      * jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący firmę logistyczną, hurtownię            czy sklep

Inne informacje związane z ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |