Studia I Stopnia - Przedsiębiorczość i Zarządzanie Firmą - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Przedsiębiorczość i Zarządzanie Firmą - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności Przedsiębiorczość i Zarządzanie Firmą wyposażeni są w wiedzę i umiejętności, niezbędne do pełnienia funkcji menedżerskich, głównie na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie, jak również w innych organizacjach. Ponadto specjalność ta przygotowuje studentów do podjęcia kariery przedsiębiorczej, tzn. założenia małej firmy i kierowania nią. W akademickim inkubatorze przedsiębiorczości, jaki funkcjonuje w GWSP, już w trakcie studiów można rozwijać własne pomysły przedsiębiorcze, weryfikować je i uruchomić firmę pod okiem profesjonalnych doradców.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz złoży komplet wymaganych dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, bez egzaminów wstępnych! O przyjęciu, kandydat zostaje powiadomiony listownie.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie Firmą

  SEMESTR 1
  Podstawy mikroekonomii     E
  Matematyka i analiza matematyczna     E
  Podstawy zarządzania     E
  Psychologia     Z
  Geografia ekonomiczna     Z
  Informatyka     zal
  Metodyka samodzielnego studiowania (dot. st. stacjonarnych)     Z
  Język obcy     zal
   
  SEMESTR 2
  Podstawy makroekonomii     E
  Prawo     E
  Podstawy rachunkowości     E
  Statystyka     E
  Informatyka     E
  Socjologia     Z
  Język obcy     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 4 tyg.     zal
   
  SEMESTR 3
  Podstawy marketingu     E
  Ekonometria     E
  Zachowania organizacyjne     E
  Zarządzanie kadrami     E
  Zarządzanie strategiczne     Z
  Metody zarządzania     Z
  Prawo - (cdt)     Z
  Rachunkowość     Z
  Psychologia ekonomiczna     Z
  Zarządzanie firmą     Z
  Informatyka     zal
  Planowanie kariery zawodowej (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 3 tyg.     zal
   
  SEMESTR 4
  Finanse     E
  Zarządzanie i planowanie marketingowe     E
  Badania rynkowe i marketingowe     Z
  Marketing w handlu i usługach     Z
  Przedsiębiorczość i innowacje     E
  Prawo pracy     E
  Rachunkowość zarządcza     E
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Otoczenie biznesu     Z
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  Kultura przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 6 tyg.     zal
   
  SEMESTR 5
  Zarządzanie produkcją     Z
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw     Z
  Negocjacje i współpraca z partnerem     Z
  Zarządzanie jakością     Z
  Public relations     Z
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  ABC przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 2 tyg.     zal
   
  SEMESTR 6
  Zastosowania informatyki w zarządzaniu     Z
  Zarządzanie logistyką     Z
  Controlling     Z
  Analiza sytuacji firmy     Z
  Przedmiot do wyboru (1)     E
  Język obcy     E
  Seminarium dyplomowe     E
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     Z
  Etyka przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     Z


  E - egzamin
  Z - zaliczenie na prawach egzaminu
  zal - zaliczenie

Inne informacje związane z Zarządzanie Firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |