Información

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli (GWSP) w Chorzowie powstała w 1999 roku. Decyzją z dnia 5 marca 1999 roku Minister Edukacji Narodowej udzielił GWSP z siedzibą w Chorzowie zezwolenia na prowadzenie studiów wyższych. Do rejestru szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej GWSP została wpisana pod numerem 25. Założycielem GWSP jest działający w Katowicach od 1991 roku Instytut Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw "PROMOTOR".

U źródła powstania GWSP znajduje się kultura Górnego Śląska, składające się na nią tradycje przemysłowe oraz fachowości i praktyczności mieszkańców regionu. Ważnym składnikiem tej kultury jest tradycja samorządności i samoorganizacji społecznej. Współcześnie, genezy GWSP należy szukać w procesach restrukturyzacji gospodarki regionu oraz ustanowieniu samorządów terytorialnych. GWSP powstała w pewnej mierze jako odpowiedź na wyzwania, przed którymi na przełomie wieków stoją przedsiębiorstwa i społeczności lokalne Górnego Śląska.

Rozwój przedsiębiorczości i skuteczne samorządzenie mają prowadzić do powstania nowych firm i miejsc pracy. Wymagają ukształtowania jakościowo nowej generacji kapitału ludzkiego. Górny Śląsk potrzebuje rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości i równocześnie skutecznego zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym.

GWSP powstała pod skrzydłami i patronatem programowym i kadrowym Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Patronat Akademii został potwierdzony porozumieniem zawartym w grudniu 1999 roku. Na mocy tego porozumienia katowicka Alma Mater zapewnia akredytację programów i wysoką jakość kształcenia oraz gwarantuje absolwentom GWSP kontynuację studiów magisterskich. GWSP z siedzibą w Chorzowie od początku swojej działalności cieszy się poparciem i swego rodzaju mecenatem ze strony władz samorządowych miasta Chorzowa. Dzięki udzielanemu wsparciu oraz wielorakiej pomocy, systematycznie polepsza się infrastruktura dydaktyczna uczelni.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |