Studia I Stopnia - Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Absolwent tej specjalności po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych planem studiów danej specjalności i napisaniu pracy oraz złożeniu egzaminu dyplomowego otrzymuje dyplom ukończenia licencjata. Absolwent ma możliwość kontynuować naukę w Akademii Ekonomicznej w Katowicach na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich. Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi możliwość podjęcia pracy służbach księgowych i finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent może pracować w księgowości w biurach rachunkowych, dużych i średnich firmach regionu, a także małych i średnich przedsiębiorstwach, bankach, a także jednostkach sektora publicznego. Absolwent tego kierunku poznaje bowiem przedmioty niezbędne każdemu ekonomiście, a także wiedzę z zakresu rachunkowości różnych jednostek gospodarczych, ramach przedmiotów kierunkowych odpowiadających wybranej specjalności.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz złoży komplet wymaganych dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, bez egzaminów wstępnych! O przyjęciu, kandydat zostaje powiadomiony listownie.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe

  Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.
  Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

  Wszystkie zajęcia odbywają się w kampusie Uczelni w budynku A i B przy ulicy Racławickiej w Chorzowie.

  Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli zapewnia USM bez egzaminu wstępnego na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

  Lektorat:

  Studenci studiów stacjonarnych uczą się przez 4 semestry dwóch języków.

   Do wyboru mają:
  • angielski
  • niemiecki
  • hiszpański
  • włoski
  • francuski
  • rosyjski
   Istnieje możliwość wyboru poziomu:
  • podstawowego
  • średniozaawansowanego
  • zaawansowanego

  Studenci studiów niestacjonarnych uczą się przez 6 semestrów jednego języka.

   Do wyboru mają:
  • angielski
  • niemiecki
  • hiszpański
  • włoski
  • francuski
  • rosyjski
   Istnieje możliwość wyboru poziomu:
  • podstawowego
  • średniozaawansowanego
  • zaawansowanego
  Plan studiów:

   
  SEMESTR 1
  Podstawy mikroekonomii     E
  Matematyka i analiza matematyczna     E
  Podstawy zarządzania     E
  Psychologia     Z
  Geografia ekonomiczna     Z
  Informatyka     zal
  Metodyka samodzielnego studiowania (dot. st. stacjonarnych)     Z
  Język obcy     zal
   
  SEMESTR 2
  Podstawy makroekonomii     E
  Prawo     E
  Podstawy rachunkowości     E
  Statystyka     E
  Informatyka     E
  Socjologia     Z
  Język obcy     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 4 tyg.     zal
   
  SEMESTR 3
  Podstawy marketingu     E
  Ekonometria     E
  Mikroekonomia     E
  Podstawy zarządzania     Z
  Makroekonomia     E
  Finanse publiczne     E
  Bankowość     E
  Ubezpieczenia     E
  Rachunkowość finansowa     E
  System podatkowy i celny     E
  Prawo gospodarcze     E
  Informatyka     zal
  Planowanie kariery zawodowej (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 3 tyg.     zal
   
  SEMESTR 4
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw     E
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Prawo pracy     E
  Rachunkowość sektora publicznego     Z
  Rachunek kosztów     E
  Seminarium dyplomowe     zal
  Kultura przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 6 tyg.     zal
   
  SEMESTR 5
  Finanse samorządu terytorialnego     Z
  Finanse międzynarodowe     E
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Rynek kapitałowy i pieniężny     Z
  Sprawozdawczość finansowa     E
  Budżetowanie kapitałowe     E
  Zarządzanie kapitałem     E
  Rachunkowość zarządcza     E
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  ABC przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 2 tyg.     zal
   
  SEMESTR 6
  Zastosowanie matematyki w rachunkowości     E
  Zarządzanie ryzykiem     Z
  Analiza finansowa     E
  Przedmiot do wyboru (1)     E
  Język obcy     E
  Seminarium dyplomowe     E
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     Z
  Etyka przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal


  E - egzamin
  Z - zaliczenie na prawach egzaminu
  zal - zaliczenie

Inne informacje związane z Rynki Finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |