Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo rynku finansowego - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSBiF-Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo rynku finansowego - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Celem studiów Zapoznanie słuchacza studiów z zagadnieniami bezpieczeństwa rynku finansowego jako elementu bezpieczeństwa wewnętrznego w dwóch aspektach tzn.: bezpieczeństwa w skali kraju (rola władzy publicznej, instytucje nadzorcze i ich funkcjonowanie) i bezpieczeństwa wewnątrz samej instytucji finansowej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Do udziału w studiach podyplomowych zapraszamy absolwentów studiów wyższych ze stopniem magistra,inżyniera oraz licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Bezpieczeństwo Rynku Finansowego
  Nazwa przedmiotu     Liczba godzin


  1.     Bezpieczeństwo wewnętrzne - pojęcie, cele i zadania bezpieczeństwa wewnętrznego,                 zakres bezpieczeństwa wewnętrznego, podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo                     wewnętrzne, przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego     8

  2.     Rynek finansowy - struktura, uczestnicy, instrumenty, integracja międzysektorowa                         (konglomeraty finansowe)     16

  3.     Ryzyko finansowe - przyczyny, rodzaje, pomiar, sterowanie, procedura zarządzania ryzykiem         16

  4.     Kryzysy finansowe - pojęcie, rodzaje, przyczyny, przebieg kryzysu, znaki ostrzegawcze,                 scenariusze kryzysu     8

  5.     Sieć bezpieczeństwa finansowego - instytucje nadzorcze, systemy bezpieczeństwa, ochrona         klienta rynku finansowego, dyscyplina rynkowa, systemy kontroli, audyt zewnętrzny     24

  6.     Działania wewnętrzne instytucji rynku finansowego na rzecz bezpieczeństwa - kontrola                 wewnętrzna, audyt wewnętrzny, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo sieci                         informacyjnych i informatycznych, zabezpieczenia wierzytelności (prawne i ekonomiczne)     24

  7.     Bezpieczeństwo transakcji instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze             inwestycyjne, giełda papierów wartościowych)     32

  8.     Pranie brudnych pieniędzy (mechanizmy tworzenia i rozpoznawania prania pieniędzy, system         zwalczania prania pieniędzy, rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i instytucji             obowiązanych)     16

  9.     Ochrona informacji gospodarczych (polityka bezpieczeństwa informacji, system zarządzania             bezpieczeństwem informacji - organizacja, procedury, instytucje)     8

  10.     Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - rola władzy publicznej, działania instytucji                       nadzorczych, przedsięwzięcia instytucji finansowych na rzecz bezpieczeństwa (działania w               warunkach ryzyka operacyjnego, programy restrukturyzacji, dochodzenie roszczeń,                       upadłość)     32

  Razem godzin dydaktycznych     184

Inne informacje związane z Rynki Finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |