Home > Podyplomowe > Rynki Finansowe > Zaoczne > Sosnowiec > Studia Podyplomowe - Fundusze europejskie - Sosnowiec - Śląskie

Studia Podyplomowe - Fundusze europejskie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanitas

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Fundusze europejskie - Zaoczne - Sosnowiec - Śląskie

 • Cele
  Cel i zadania studium: * Wstąpienie Polski do UE stwarza nowe możliwości zatrudnienia oraz zapotrzebowanie na specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę, znajomość instytucji i procedur występowania o środki z Funduszy Unii Europejskiej. * Celem studium jest kompleksowe przygotowanie kadr do odpowiedniego pozyskiwaniai wykorzystywania dostępnych dla Polski środków finansowych, pochodzących głównie ze źródeł europejskich. * Celem studium jest szerzenie informacji na temat funkcjonowania Unii Europejskiej oraz przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich (funduszy przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych), ze szczególnym naciskiem na pisanie wniosków, zarządzanie i efektywne wdrażanie projektów.
 • Szczegółowe informacje
  1. Historia Unii Europejskiej
  2. Fundusze przedakcesyjne
  3. Podstawy i ramy prawne wdrażania pomocy strukturalnej UE w Polsce
  4. Prawo zamówień publicznych
  5. Europejski Fundusz Społeczny
  6. Projekt szkoleniowo - doradczy
  7. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  8. Programy operacyjne
  9. Procedura aplikacyjna
  10. Praktyczne przygotowanie wniosków
  11. Zarządzanie projektem europejskim

Inne informacje związane z Rynki Finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |