Idz do home > Osrodki szkoleniowe w Polska > Wyższa Szkoła Humanitas

Información

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu powstała 23 kwietnia 1997 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Uczelnie utworzono na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS 1 – 0145/127/TBM97. Była pierwszą niepubliczną szkołą wyższą w Sosnowcu i drugą w Zagłębiu. Została wpisana do rejestru Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem 110. Założycielem WSH jest Aleksander Dudek, który pełni w niej funkcję kanclerza. Wraz z decyzją zezwalającą na utworzenie Uczelni, Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał zgodę na prowadzenie przez nią studiów zawodowych na kierunku zarządzanie i marketing.

 W strukturze uczelni działa obecnie pięć instytutów naukowych: Instytut Zarządzania, Instytut Administracji i Prawa, Instytut Europeistyki, Instytut Dziennikarstwa, Instytut Pedagogiki oraz Instytut Politologii.  WSH zatrudnia blisko 200 nauczycieli akademickich. W uczelni kształci się ok. 6000 studentów. Mury szkoły opuściło dotychczas 6000 absolwentów.

Nasze cele


       Najistotniejszym celem WSH jest zagwarantowanie wysokiej jakości kształcenia przez zapewnienie studentom dostępu do najnowszych osiągnięć teorii, kształcenie odpowiednich umiejętności praktycznych, rozwijanie kultury ogólnej i kultury organizacyjnej oraz zdolności do adaptacji na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy w Sosnowcu i regionie, w Polsce i w Unii Europejskiej.
     Dbałość o jakość kształcenia, m. in. poprzez odpowiedni dobór kadry i systematyczną ocenę procesu dydaktycznego, wynika z troski o to, aby absolwenci sprostali wymaganiom dzisiejszego rynku pracy, w dobie globalizacji i wyłaniającej się gospodarki opartej na wiedzy. Jak stwierdzono w raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wiedza "jest centralnym składnikiem produkcji, a uczenie się jest dziś najważniejszym procesem gospodarczym".

Atuty uczelni

    *
      Wybitna kadra naukowa. W WSH wykładają nauczyciele akademiccy z doświadczeniem i bogatym dorobkiem naukowym, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Są to naukowcy związani z najlepszymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, luminarze nauki i dydaktyki.

    *
      Bogata baza dydaktyczna. WSH jest właścicielem budynku przy ul. Kilińskiego 43 w Sosnowcu. Oferuje swoim studentom możliwość korzystania z nowoczesnych, znakomicie wyposażonych pomieszczeń naukowo-dydaktycznych o łącznej powierzchni 7360 metrów kwadratowych. Uczelnia posiada kilka laboratoriów komputerowych i lektoratowych, nowoczesne aule wykładowe i sale ćwiczeniowe wyposażone w sprzęt audiowizualny. Studenci mogą korzystać z obiektów sportowych – basenów i sal gimnastycznych.
    *
      Szeroka oferta edukacyjna. WSH kształci specjalistów z różnych dziedzin, elastycznie dostosowując profil nauczania do zmieniających się wymogów rynku pracy. Uczelnia oferuje kształcenie na europejskim poziomie w ramach najbardziej przyszłościowych kierunków i specjalności (np. europeistyka).

    *
      Realizowanie licznych programów edukacyjnych wzbogacających program studiów. W uczelni odbywają się m.in. wykłady otwarte w ramach programów „Humanitas” i „Praxis”. Są to cykle spotkań z wybitnymi przedstawicielami świata nauki, kultury, massmediów. Dotychczas w ramach „Humanitas” WSH odwiedzili m.in. Kamil Durczok, Krystyna Janda, Jacek Kaczmarski, Kazimierz Kutz, prof. Jerzy Dietl, prof. Andrzej Karpiński.

    *
      Współpraca międzynarodowa. Uczelnia prowadzi współpracę z uczelniami i innymi ośrodkami naukowymi na całym świecie, m.in. w Niemczech, Czechach, Słowenii, Grecji, Turcji, Francji. Studenci WSH mogą uczestniczyć w międzynarodowych wymianach młodzieży w ramach programu „Sokrates”. W uczelni wykładają profesorowie z renomowanych uniwersytetów zagranicznych, m.in. Paryż XIII.

    * Znakomicie wyposażona biblioteka. Biblioteka WSH posiada bogaty księgozbiór zawierający ponad 15 tys. książek oraz pół tys. płyt i kaset. Dział czasopism zawiera 110 tytułów prasy krajowej i zagranicznej wzbogacony o 8-letnie archiwum z pełną dokumentacją. Zbiory biblioteki obejmują publikacje z zakresu zarządzania, makro- i mikroekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu, administracji i prawa, a także psychologii, socjologii, etyki, statystyki, matematyki, informatyki i dziennikarstwa. Tę kolekcję doskonale uzupełniają zasoby pełnotekstowej bazy ProQuest obejmującej ok. 3 tys. tytułów czasopism zagranicznych. Wszystkim Użytkownikom oferujemy dostęp do prawniczej bazy LexPolonica w trybie stacjonarnym oraz zdalnym.

    *
      Bogate życie studenckie. W uczelni prężnie działa samorząd studencki, funkcjonują koła naukowe (m.in. Koło Naukowe Młodych Dziennikarzy, Koło Naukowe Prawa Pracy, Koło Naukowe Eurokrata), a także inne organizacje studenckie (np. Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom „Cztery Łapy”). WSH jest organizatorem licznych studenckich imprez kulturalnych – koncertów, festiwali, juwenaliów.

    * Wszechstronna działalność sportowa i artystyczna. W WSH prężnie działa Akademicki Związek Sportowy, w ramach którego funkcjonują liczne sekcje, m.in. sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, lekkiej atletyki. Uczelnia jest ponadto oficjalnym sponsorem drugoligowej drużyny siatkarskiej WSH Płomień-Sosnowiec. WSH prowadzi ponadto bogatą działalność artystyczną – wspiera młode talenty, organizuje koncerty, sponsoruje festiwale muzyczne (np. II Ogólnopolski Festiwal Zespołów Rockowych UndeRazor w Sosnowcu)

Wyróżnienia za Inwestycje

     Nasza uczelnia została laureatem konkursu "Edu-Inwestor" zorganizowanego przez magazyn "Education World". W konkursie wyróżniono szkoły wyższe, które inwestują w swój rozwój, wyróżniają się aktywnością na rzecz rozbudowy infrastruktury edukacyjnej. WSH nagrodzona została za inwestycje w bazę lokalową, zasoby biblioteczne i pomoce dydaktyczne. Konkursowe jury doceniło także fakt, iż WSH, rozwijając się, inwestuje w swoje otoczenie społeczne, udostępnia własną infrastrukturę środowisku lokalnemu. Wręczenie wyróżnienia miało miejsce 15 listopada br. podczas gali w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

     W ostatnich latach nasza uczelnia zrealizowała kilka dużych projektów inwestycyjnych. WSH nabyła tereny o łącznej powierzchni 500 m kw. Zostały one zakupione z myślą o rozbudowie gmachu uczelni, tworzeniu nowych sal warsztatowych i wykładowych oraz obiektów sportowych. W budynku uczelni powstała nowoczesna aula wykładowa na 250 osób wyposażona w sprzęt multimedialny i komputerowy. Przebudowano także sale dydaktyczne, rozbudowano bibliotekę, zmodernizowano holl, wyremontowano elewację. WSH inwestuje ponadto w pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie sal ćwiczeniowych i wykładowych. Uczelnia zakupiła 56 zestawów komputerowych, 3 serwery, 12 telewizorów, 12 wież CD, 4 laptopy, 4 projektory multimedialne, 11 rzutników pisma oraz skanery, odtwarzacze DVD i kamery video. Od 2003 roku uczelnia zakupiła 8.373 woluminów publikacji naukowych z dziedzin odpowiadających kierunkom studiów prowadzonych w WSH.

      Inwestycje te mają ogromne znaczenie dla całego środowiska akademickiego. Przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia, pozytywnie wpływają na warunki studiowania, umożliwiają realizowanie dużych i prestiżowych przedsięwzięć naukowych, takich jak konferencje, sympozja, debaty studenckie. Dzięki nim studenci mają coraz szersze możliwości rozwijania naukowych, ale także pozanaukowych zainteresowań i pasji.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |