Home > Podyplomowe > Pedagogika > Zaoczne > Sosnowiec > Studia Podyplomowe - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Sosnowiec - Śląskie

Studia Podyplomowe - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanitas

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Zaoczne - Sosnowiec - Śląskie

 • Cele
  Kształcenie i doskonalenie specjalistów odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie oddziaływań opiekuńczych , wychowawczych i socjalnych w środowisku lokalnym, instytucjach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczych i socjalizujących. Kształcenie i doskonalenie w zakresie: * Umiejętności organizowania opieki i systemów opiekuńczych w środowisku lokalnym, * Analizy i diagnozy sytuacji społecznej, * Umiejętności wsparcia i interwencji w sytuacjach opiekuńczych i socjalnych, * Metodyki pracy socjalnej w rodzinie, środowisku i z indywidualnym przypadkiem, * Metodyki pedagogiki opiekuńczo wychowawczej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Pracownicy socjalni, wychowawcy placówek opiekuńczych, pracownicy i opiekunowie świetlic środowiskowych i terapeutycznych, asystenci osób niepełnosprawnych, kuratorzy, nauczyciele.
 • Szczegółowe informacje
  1. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  2. Metodyka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
  3. Etyka pracy pedagogicznej
  4. Prawna ochrona pracy w Polsce i UE
  5. Interwencja kryzysowa
  6. Lokalny system polityki społecznej
  7. Doradztwo zawodowe
  8. Metodyka pracy socjalnej
  9. Terapia w pracy opiekuńczo – wychowawczej
  10. Strategiczna praca socjalna i opiekuńcza
  11. Organizacja i promocja sieci wsparcia społecznego
  12. Organizacja, promocja i prowadzenie opieki zastępczej
  13. Diagnoza w pracy opiekuńczo - wychowawczej
  14. Pedagogika społeczna
  15. Podstawy prawne pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej
  16. Polityka społeczna
  17. Procesy grupowe i techniki socjoterapeutyczne
  18. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
  19. Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
  20. Psychologia społeczna z elementami psychopatologii
  21. Systemowe rozwiązania i strategie lokalnej sieci wsparcia
  22. Metodyka pracy z rodziną
  23. Warsztaty umiejętności społecznych w pracy opiekuńczo – wychowawczej
  24. Trening interwencji socjalnej
  25. Trening terapeutyczny
  26. Trening wychowawczy
  27. Trening komunikacyjny
  28. Wsparcie i interwencja w rodzinie
  29. Wybrane zagadnienia metodyki pracy z rodziną
  30. Metodyka pracy z indywidualnym przypadkiem
  31. Metodyka pracy w środowisku otwartym
  32. Opieka nad osobą starszą
  33. Seminarium

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |