Home > Podyplomowe > Pedagogika > Zaoczne > Sosnowiec > Studia Podyplomowe - Pedagogika sądowa z mediacja - Sosnowiec - Śląskie

Studia Podyplomowe - Pedagogika sądowa z mediacja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanitas

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Pedagogika sądowa z mediacja - Zaoczne - Sosnowiec - Śląskie

 • Cele
  Pedagogika sądowa jest rozumiana jako dziedzina zajmująca się opiniowaniem i prowadzeniem działań konsultacyjno-korekcyjnych na zlecenie organów sądowych i instytucji porządku publicznego Główne cele nauczania, to przygotowanie do diagnozowania pedagogicznego na potrzeby organów wymiaru sprawiedliwości (sądownictwo, prokuratura, policja), a także w przypadku przejawów niedostosowania społecznego wymagających interwencji doraźnej (konsultacje, zalecenia terapeutyczne) lub psychoprofilaktycznej (realizacja programów psychokorekcyjnych, socjoterapeutycznych, mediacja społeczna).Główny nacisk położony jest w nauczaniu na diagnozę zaburzeń zachowania wywołanych czynnikami środowiskowymi i sytuacyjnymi oraz wstępne przygotowanie do rozpoznawania zaburzeń konstytucjonalnych. Słuchacz jest zapoznawany z podstawowymi metodami pracy z osobami pochodzącymi ze środowisk kryminogennych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo. W programie nauczania zawarto metody i techniki rozpoznawania zaburzeń, opisywania w formie ekspertyzy sądowej, formułowania prognozy korekcyjnej, kryminologicznej i penitencjarnej. Dużym blokiem treści programowych jest prowadzenie mediacji pomiędzy nieletnimi sprawcami czynów przestępczych, a ofiarami tych przestępstw. Program nauczania, w tym względzie, całkowicie dostosowany jest do wymogów stawianych przez przepisy polskiego prawa (Ustawa o postępowaniu wobec nieletnich i przepisy wykonawcze, Prawo rodzinne)
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Osoby z wykształceniem wyższym pedagogicznym lub pokrewnym (socjologia, psychologia, inne specjalności z uprawnieniami lub przygotowaniem do pracy pedagogicznej), pracownicy służb społecznych, kuratorzy, pracownicy socjalni, pedagodzy, osoby, które zamierzają ubiegać się o wpisanie na listę mediatorów sądowych prowadzoną przez sądy okręgowe właściwe dla terenu działania mediatora.
 • Szczegółowe informacje
  1. Teoria i metodyka terapii pedagogicznej
  2. Diagnoza pedagogiczna
  3. Metody badań w psychologii
  4. Podstawy psychoterapii
  5. Podstawy prawoznawstwa
  6. Prawo karne
  7. Prawo rodzinne z elementami ogólnej części prawa cywilnego
  8. Postępowanie wobec nieletnich
  9. Kryminologia i patologia społeczna
  10. Profilaktyka społeczna
  11. Podstawy psychologii klinicznej i psychiatrii
  12. Wybrane zagadnienia patologii małżeństwa i rodziny
  13. Orzecznictwo i terapia uzależnień
  14. Psychologia społeczna
  15. Podkultury młodzieżowe
  16. Psychologia i pedagogika sądowa
  17. Prewencja i profilaktyka w edukacji
  18. Metodyka pracy kuratora sądowego
  19. Podstawy prawne i organizacyjne pomocy socjalnej
  20. Negocjacje i mediacje w wymiarze sprawiedliwości
  21. Konsultacje

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |