Studia Podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z gimnastyką korekcyjną - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z gimnastyką korekcyjną - Zaoczne - Gliwice - Śląskie

 • Cele
  Studia podyplomowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie Programu rządowego "WCZESNA, WIELOSPECJALISTYCZNA, KOMPLEKSOWA, SKOORDYNOWANA I CIĄGŁA POMOC DZIECKU ZAGROŻONEMU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ lub NIEPEŁNOSPRAWNEMU oraz JEGO RODZINIE" realizowanego w oparciu o zasoby międzyresortowe tj. edukację , pomoc społeczną, opiekę zdrowotną. Głównym celem studiów jest nabycie przez absolwentów umiejętności pracy z dzieckiem w przedziale wiekowym 0-7 roku życia oraz starszym z trudnościami rozwoju. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego. Podczas zajęć słuchacze uczą się diagnozowania potrzeb i możliwości dziecka i jego środowiska, a także podejmowania działań terapeutycznych już od pierwszych tygodni życia dziecka. Absolwenci studiów mogą pracować w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, pomocy społecznej, opieki zdrowotnej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunek uczestnictwa: ukończone studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z gimnastayką korekcyjną

  Ramowy program studium

  ·   Psychologia rozwojowa

  ·   Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

  ·   Pedagogika zdrowia

  ·   Pedagogika specjalna

  ·   Pedagogika rodziny

  ·   Logopedia ogólna

  ·   Podstawy rehabilitacji małego dziecka

  ·   Surdopedagogika

  ·   Tyflopedagogika

  ·   Profilaktyka zagrożeń zdrowotnych dzieci i młodzieży

  ·   Rola WI i PPP

  ·   Organizacja i zarządzanie opieką społeczną

  ·   Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego

  ·   Zaburzenia wieku rozwojowego

  ·   Psychologia kliniczna

  ·   Pedagogiczne metody wspomagania rozwoju dziecka

  ·   Podstawy fizjoterapii

  ·   Masaż logopedyczny

  ·   Praca z dzieckiem autystycznym

  ·   I pomoc przedlekarska

  ·   Terapia pedagogiczna

  ·   Projektowanie i ewaluacja programów profilaktyczno-wychowawczych

  ·   Wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

  ·   Gimnastyka korekcyjna

  ·   Praca z dzieckiem z trudnościami w rozwoju

  ·   Masaż ogólnorozwojowy

  ·   Stymulacja polisensoryczna

  ·   Seminarium podyplomowe

   

   


Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |