Home > Podyplomowe > Pedagogika > Zaoczne > Sosnowiec > Studia Podyplomowe - Oligofrenopedagogika - Sosnowiec - Śląskie

Studia Podyplomowe - Oligofrenopedagogika - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanitas

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Oligofrenopedagogika - Zaoczne - Sosnowiec - Śląskie

 • Cele
  Cel studium: Kształcenie i doskonalenie umiejętności w zakresie: * pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie * diagnozy i terapii * wczesnej interwencji * pracy z rodziną osób niepełnosprawnych * organizowania systemów i strategii wsparcia
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele szkolnictwa specjalnego, wychowawcy i opiekunowie placówek opiekuńczych i rehabilitacyjnych, pracownicy świetlic środowiskowych i terapeutycznych.
 • Szczegółowe informacje
  1. Trening umiejętności społecznych i kompetencji pedagogicznych
  2. Trening umiejętności praktycznych z zakresu:
         > Metoda Orffa,
         > Metoda "Dobrego Startu" Holding,
         > Metoda Billis`a,
         > Terapia ruchowa,
         > Kinezjologia edukacyjna-metoda Denissona,
         > Zabawa w procesie rewalidacji
  3. Trening komunikacji z osobą niepełnosprawną
  4. Współczesne nurty w pedagogice specjalnej
  5. Oligofrenopedagogika
  6. Psychologia kliniczna
  7. Biomedyczne podstawy rewalidacji
  8. Surdopedagogika
  9. Tyflopedagogika
  10. Pedagogika systemowa
  11. Pedagogika przewlekle chorych
  12. Organizacja i promocja procesów integracyjnych
  13. Psychologia niepełnosprawnych
  14. Metody pracy korekcyjno-kompensacyjne
  15. Arteterapia
  16. Terapia pedagogiczna
  17. Rewalidacja i rehabilitacja
  18. Profilaktyka pedagogiczna
  19. Wczesna interwencja
  20. Opieka nad pracami dyplomowymi, konsultacje i superwizje
  21. Konsultacje

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |