Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Zaoczne > Gliwice > Studia I Stopnia - Profilaktyka Spoełeczna z Elementami Prewencji - Gliwice - Śląskie

Studia I Stopnia - Profilaktyka Spoełeczna z Elementami Prewencji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Profilaktyka Spoełeczna z Elementami Prewencji - Zaoczne - Gliwice - Śląskie

 • Cele
  Celem tej specjalności jest przygotowanie studentów do pracy na rzecz jednostek, środowiska i grup społecznych potrzebujących ochrony, działań zapobiegawczych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu, wymagających wsparcia profilaktycznego, terapeutycznego, czy resocjalizacyjnego. Studenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w służbach mundurowych policji, straży granicznej i celnej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem studiów licencjackich może zostać absolwent szkoły średniej posiadający świadectwo dojrzałości. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po trzech latach nauki w GWSP absolwent uczelni otrzymuje tytuł licencjata.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Studia I Stopnia: Profilaktyka Spełeczna z Elementami Prewencji


  W czasie studiów student nabędzie umiejętności, kompetencje i wiedzę m.in. w zakresie:

  • oceny i analizy zagrożeń współczesnego świata, przede wszystkim w zakresie narkomanii, wpływu i działań grup przestępczych oraz sekt na jednostkę i środowisko
  • przeprowadzenia szybkiej analizy stanu zabezpieczenia zagrożonego obszaru, opracowania planów ratowniczych i zabezpieczających teren w przypadku zagrożeń terrorystycznych
  • negocjacji wymagających oceny zagrożenia, znajomości mechanizmów kierujących psychiką ludzką w stanach stresu,
  • zagadnień z kryminologii, kryminalistyki i terroryzmu,
  • środków i metod zapobiegających oraz zwalczających stany zagrożenia w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych i klęsk żywiołowych,
  • sposobów ochrony dużych obiektów sportowych,
  • prawnej ochrony osób i mienia,
  • technik interwencyjnych samoobrony,
  • systemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych i regionalnych,
  • lobbingu na rzecz bezpieczeństwa zwłaszcza w społecznościach lokalnych.

  Absolwenci licencjackich studiów pedagogicznych o specjalności prewencja będą mieli możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich na podobnych lub pokrewnych zgodnie z założeniami "Procesów Bolońskich" kierunkach edukacji. Także i w naszej uczelni przygotowywane jest uruchomienie II stopnia studiów pedagogicznych.

  Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

  • Wprowadzenie do socjologii
  • Etyka zawodowa
  • Logika i ogólna metodologia nauk
  • Metody badań pedagogicznych
  • Technologia informacyjna
  • Język obcy
  • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
  • Wprowadzenie do psychologii
  • Psychologia rozwoju i osobowaości
  • Socjologia wychowania
  • Historia wychowania
  • Wprowadznie do pedagogiki
  • Współczesne kierunki pedagogiczne
  • Pedagogika porównawcza
  • Pedagogika społeczna
  • Teoretyczne podstawy wychowania
  • Podstawy dydaktyki ogólnej
  • Pedagogika specjalna
  • Pedagogika pracy
  • Pedeutologia
  • Podstawy prawne i organizacyjne samorządu lokalnego
  • Media a edukacja medialna
  • Edukacja zdrowotna
  • Metodyka pracy wychowawczo-opiekunczej
  • Patologie społeczne
  • Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Polityka negocjacji
  • Postępowanie administracyjne
  • Prawo administracyjne
  • Edukacja ekologiczna
  • Komunikacja interpersonalna
  • Pomoc społeczna
  • Profilaktyka zagrożeń w społeczeństwie lokalnym
  • Podstawy prawne ochrony osób i mienia
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Elementy psychopatologii
  • Andragogika
  • Prawo finansowe i handlowe
  • Psychologia społeczna
  • Systemy łączności
  • Terapia pedagogiczna
  • Elementy psychoterapii
  • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
  • Diagnostyka pedagogiczna
  • Zarządzanie i oraganizacja w sytuacjach kryzysowych
  • Kryzysy i zagrożenia współczesnej społeczności
  • Socjoterapia
  • Techniki samoobrony
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |