Home > Podyplomowe > Podatki Inne > Zaoczne > Sosnowiec > Studia Podyplomowe - Podatki i Prawo Podatkowe - Sosnowiec - Śląskie

Studia Podyplomowe - Podatki i Prawo Podatkowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanitas

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Podatki i Prawo Podatkowe - Zaoczne - Sosnowiec - Śląskie

 • Cele
  Cel studium: Rozszerzenie i pogłębienie oraz zaktualizowanie wiedzy w dziedzinie podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych. Studium przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych bądź przewidujących pracę w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych i instytucji finansowych. Oferta skierowana jest także do osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, a przy posiadanej praktyce w zakresie księgowości do egzaminu państwowego w celu uzyskania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Szczegółowe informacje
  Program:

  1.Źródła prawa i wykładnia prawa
  2.Wybrane zagadnienia z niektórych dziedzin prawa:
      - elamenty prawa handlowego
      - elamenty prawa układowego i upadłościowego
      - elamenty prawa pracy
      - elementy prawa dewizowego
  3.Ogólne prawo podatkowe
  4.Postępowanie podatkowe
  5.Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa
  6.Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa gospodarczego i postępowanie    karne  skarbowe.  Zapobieganie  wprowadzeniu  do  obrotu  wartości  pochodzących    z nielegalnych bądź - nieujawnionych źródeł. Tajemnica skarbowa - przepisy karne    ordynacji podatkowej
  7.Postępowanie administracyjne i zasady sporządzania wystąpień do organu    podatkowego lub sądu
  8. Zasady ogóle postępowanie egzekucyjne w administracji
  9.Podatki
     - podatek dochodowy od osób fizycznych
     - podatek dochodowy od osób prawnych
     - podatek od towarów i usług
     - podatek akcyzowy i podatek od gier
     - podatek od spadków i darowizn
     - podatek od czynności cywilnoprawnych
     - podatki i opłaty lokalne - podatek katastralny, podatek rolny i leśny,
       opłata skarbowa
  10. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
  11.Rachunkowość
  12.Analiza podatkowa
  13.Międzynarodowe prawo podatkowe
  14. Doradztwo podatkowe
  15. Konsultacje


Inne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |