Home > Podyplomowe > Nauczanie - Inne > Zaoczne > Sosnowiec > Profesjonalne umiejętności wychowawcze - Sosnowiec - Śląskie

Profesjonalne umiejętności wychowawcze - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanitas

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Profesjonalne umiejętności wychowawcze - Zaoczne - Sosnowiec - Śląskie

 • Cele
  W trakcie trwania studiów realizowane są następujące cele: 1. Wyposażenie uczestników w nowoczesną wiedzę i umiejętności diagnozowania, inicjowania i podtrzymywania procesów wychowawczych. 2. Uświadomienie uczestnikom, jak ważny jest wpływ osobistych doświadczeń, norm i wartości, którymi kieruje się w życiu na pracę wychowawczą. 3. Nauczenie uczestników poprawnego konstruowania programów wychowawczych oraz procedur ewaluacyjnych. 4. Trenowanie przez uczestników zdobytej wiedzy i umiejętności w trakcie szkolenia poprzez realizację konstruowanych przez siebie programów w szkołach lub instytucjach, w których pracują (transfer uczenia się)
 • Praktyki
  Po zrealizowaniu każdego modułu uczestnicy zobowiązani są do skonstruowania i zrealizowania 5-godzinnego programu wychowawczego opartego na zdobytej wiedzy i umiejętnościach oraz do przedstawienia pisemnego sprawozdania. Po zakończeniu całości warsztatu, uczestnicy konstruują 30-godzinny program wychowawczo-edukacyjny i realizują go w swoim miejscu pracy. Po zrealizowaniu przedstawiają pisemne sprawozdanie. - czas trwania praktyk - 60 godzin.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli wszystkich typów szkół. Pożyteczne też mogą być dla każdej osoby mającej kontakt wychowawczy z uczniami, np. dla pracowników świetlic szkolnych, socjoterapeutycznych, pracowników domów dziecka, pogotowi opiekuńczych itp.
 • Szczegółowe informacje
  1. Część poświęcona doskonaleniu osobistemu i rozwojowi słuchaczy.

  Nauczyciel może mieć do dyspozycji różne programy wychowawcze w tym program wychowawczy szkoły. Są to jednak tylko narzędzia. Źle użyte narzędzie może przynieść szkody zamiast pomagać w rozwoju uczniów. Nauczyciel, czy tego chce czy nie, występuje przed uczniem przede wszystkim jako człowiek, osoba i dlatego im więcej wie na swój własny temat (np. w zakresie swoich możliwości i ograniczeń), tym trafniej może dobrać metody wychowawcze i skuteczniej je stosować.

  W skład I części wchodzą dwa szkolenia treningowe:

  a) Trening interpersonalny - doskonalący osobiste umiejętności nauczyciela
  w zakresie nawiązywania kontaktu, komunikacji i relacji z innymi ludźmi - 50 godzin
  b) Trening osobistego stylu pracy wychowawczej pt. Zacznij od siebie" - uczący jak lepiej i bardziej świadomie wykorzystać posiadaną już wiedzę, doświadczenia i umiejętności w tworzeniu sytuacji wychowawczych - - 50 godzin

  2. Część edukacyjna.

  Jest to warsztat podstawowych umiejętności wychowawczych. Zapoznaje on uczestników w praktyczny sposób z procesami, technikami i technologiami tworzenia sytuacji wychowawczych. Zbudowany jest z sześciu modułów - 180 godzin; po 30 godzin na każdy moduł.
  - Komunikacja interpersonalna
  - Praca wychowawcza z grupą (klasą) w oparciu o proces grupowy
  - Rozwiązywanie konfliktów
  - Metody włączania rodziców w życie klasy i szkoły
  - Umiejętność tworzenia dyscypliny ładu i uwagi w klasie
  - Umiejętności radzenia sobie ze stresem
  - Zajęcia superwizyjne

  3. Praktyki

  Po zrealizowaniu każdego modułu uczestnicy zobowiązani są do skonstruowania i zrealizowania 5-godzinnego programu wychowawczego opartego na zdobytej wiedzy i umiejętnościach oraz do przedstawienia pisemnego sprawozdania. Po zakończeniu całości warsztatu, uczestnicy konstruują 30-godzinny program wychowawczo-edukacyjny i realizują go w swoim miejscu pracy. Po zrealizowaniu przedstawiają pisemne sprawozdanie.
  - czas trwania praktyk - 60 godzin.

  4. Część wdrożeniowa.

  Jest to tzw. "warsztat superwizyjny", pomagający w bezpieczny dla nauczyciela
  i uczniów sposób, pokonać początkowe trudności w stosowaniu metod aktywnych i realizacji programów wychowawczych - czas trwania - 40 godzin, rozłożone na 2 części po 20 h każda.

  5. Wykłady nt. teorii wychowania – 30 h


  METODYKA ZAJĘĆ I CZAS TRWANIA:

  Studium podyplomowe zaprojektowane jest na 350 godzin, z tego 320 godzin to zajęcia treningowo-warsztatowe i 30 godzin wykłady, ponadto przewiduje się 60 godzin praktyk.
  Całość przedsięwzięcia będzie prowadzona głównie metodami aktywnymi w formie treningu i warsztatu edukacyjno-psychologicznego.
  Uczestnicy na czas zajęć będą wyjeżdżali na pięć lub trzy dni do ośrodków poza uczelnią (22 dni wyjazdowe) Zajęcia teoretyczne tj. wykłady będą odbywały się na terenie uczelni. Praktyki będą realizowane przez uczestników szkolenia w instytucjach, w których pracują.

Inne informacje związane z Nauczanie - Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |