Studia I Stopnia - Bankowośc i Rynki Finansowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Bankowośc i Rynki Finansowe - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  „Działalność banków w Polsce ulega stałym przeobrażeniom. To właśnie banki wiodą prym w oferowaniu klientomusług finansowych, często uznawanych za innowacje finansowe. A fakt ten wymusza na pracownikach banku posiadanie dużej wiedzy z zakresu finansów i bankowości. Właśnie takich, wszechstronnie wykształconych specjalistów, z powodzeniem kształci Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”. dr Janusz Cichy
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Bankowośc i Rynki Finansowe

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • finansów • mikroekonomii • makroekonomii • rachunkowości • prawa • matematyki • statystyki • ekonometrii • bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  • bankowości • rynków finansowych • finansów publicznych • finansów przedsiębiorstwa • rachunkowości finansowej • analizy finansowej • matematyki finansowej • ubezpieczeń • elementów zarządzania i marketingu finansów międzynarodowych

  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, psychologia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Czego można się nauczyć?
  Program specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Kredyty i gwarancje bankowe
      * Prawo bankowe
      * Rachunkowość bankowa
      * Marketing bankowy
      * Zarządzanie aktywami i pasywami banku
      * Systemy bankowe
      * Zabezpieczenie i egzekwowanie należności
      * Działalność doradcza banków
      * Inżynieria finansowa.

  Absolwenci specjalności potrafią dobrać odpowiedni do zapotrzebowania i sytuacji finansowej podmiotu pakiet usług finansowych,
  dokonać racjonalnego wyboru spośród różnych możliwości w zakresie pozyskiwania środków finansowych, wykorzystywać pojawiające się na rynku szanse uzyskiwania dodatkowego dochodu, zarządzając ryzykiem rynkowym, korzystać z instrumentów finansowych, a także efektywnie inwestować posiadane nadwyżki finansowe przez znajomość różnorodnych form inwestowania wolnych funduszy.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci specjalności mogą ubiegać się o pracę w:

      * bankach komercyjnych
      * firmach pośrednictwa kredytowego
      * bankach spółdzielczych, w departamentach kredytowych, rachunkowości lub na                                samodzielnych stanowiskach kontroli wewnętrznej
      * wszelkiego typu przedsiębiorstwach, efektywnie wykorzystując ich zasoby finansowe
      * działach marketingu banków, wykazując się umiejętnościami analizy rynku, rozwoju nowych            produktów czy organizowania kampanii reklamowych
      * powszechnych towarzystwach emerytalnych oraz innych instytucjach finansowych,                        zajmujących się obrotem papierami wartościowymi
      * biurach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych i na Giełdzie Papierów                        Wartościowych w Warszawie
      * charakterze doradcy finansowego.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |