Studia I Stopnia - Animacja Kultury, Rekreacji i Turystyki - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Animacja Kultury, Rekreacji i Turystyki - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w instytucjach i organizacjach związanych z kulturą, rekreacją i turystyką na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Wiedza, umiejętności i doświadczenie zdobyte przez absolwentów specjalności pozwolą na skuteczne poszukiwanie pracy w: instytucjach kultury (kinach, teatrach, galeriach, bibliotekach), rekreacji (aquaparki, stadiony, kompleksy wypoczynkowe, dyskoteki, parki rozrywki, puby, itp.) oraz turystyki (biura podróży, hotele, it.); jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (samorząd wojewódzki, powiatowy, gminny) na stanowiskach związanych z kulturą i rekreacją oraz założenie własnej działalności gospodarczej.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz złoży komplet wymaganych dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, bez egzaminów wstępnych! O przyjęciu, kandydat zostaje powiadomiony listownie.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Animacja Kultuty, Rekreacji i Turystyki

  SEMESTR 1
  Podstawy mikroekonomii     E
  Matematyka i analiza matematyczna     E
  Podstawy zarządzania     E
  Psychologia     Z
  Geografia ekonomiczna     Z
  Informatyka     zal
  Metodyka samodzielnego studiowania (dot. st. stacjonarnych)     Z
  Język obcy     zal
   
  SEMESTR 2
  Podstawy makroekonomii     E
  Prawo     E
  Podstawy rachunkowości     E
  Statystyka     E
  Informatyka     E
  Socjologia     Z
  Język obcy     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 4 tyg.     zal
   
  SEMESTR 3
  Podstawy marketingu     E
  Ekonometria     E
  Zachowania organizacyjne     E
  Zarządzanie kadrami     E
  Zarządzanie strategiczne     Z
  Metody zarządzania     Z
  Prawo - (cdt)     Z
  Rachunkowość     Z
  Ekonomika kultury, rekreacji i turystyki     E
  Informatyka     zal
  Planowanie kariery zawodowej (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 3 tyg.     zal
   
  SEMESTR 4
  Finanse     E
  Zarządzanie i planowanie marketingowe     E
  Badania rynkowe i marketingowe     Z
  Marketing w handlu i usługach     Z
  Rekreacja i kultura w rozwoju regionalnym i lokalnym     Z
  Podstawy turystyki     Z
  Zarządzanie instytucjami kultury, rekreacji i turystyki     E
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  Kultura przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 6 tyg.     zal
   
  SEMESTR 5
  Zarządzanie produkcją     Z
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw     Z
  Zachowania podmiotów rynkowych     Z
  Obsługa klienta     Z
  Rynek kultury, rekreacji i turystyki w Polsce     Z
  Ekonomika i infrastruktura czasu wolnego     E
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  ABC przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 2 tyg.     zal
   
  SEMESTR 6
  Zastosowania informatyki w zarządzaniu     Z
  Zarządzanie logistyką     Z
  Finansowanie instytucji kultury, rekreacji i turystyki     E
  Promocja instytucji kultury, rekreacji i turystyki     Z
  Badania rynku rekreacji i kultury     Z
  Internet w kulturze, rekreacji i turystyce     Z
  Przedmiot do wyboru (1)     E
  Język obcy     E
  Seminarium dyplomowe     E
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     Z
  Etyka przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal


  E - egzamin
  Z - zaliczenie na prawach egzaminu
  zal - zaliczenie

Inne informacje związane z promocja - rozwój turystyki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |