Studia I Stopnia - Turystyka-Organizacja i Marketing - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Turystyka-Organizacja i Marketing - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Według danych World Tourism Organisation turystyka to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki w ciągu ostatnich 40 lat. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństw wzrosną wydatki na turystykę. Do 2020 roku przychody z turystyki na świecie wzrosną prawie czterokrotnie, a zatrudnienie będzie wzrastać co roku o 2 %.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Ekonomia uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Turystyka-Organizacja i Marketing

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • międzynarodowych stosunków gospodarczych • prawa • zarządzania • rachunkowości • podstaw makroekonomii • mikroekonomii • matematyki • statystyki opisowej • ekonometrii • bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  • polityki społecznej • polityki gospodarczej • analizy ekonomicznej • finansów publicznych i rynków finansowych • ekonomii integracji europejskiej • etyki życia gospodarczego • gospodarki regionalnej
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, filozofia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

  Czego można się nauczyć?
  Program obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Ekonomika turystyki
      * Organizacyjne i prawne podstawy zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
      * Geografia turystyczna z elementami historii kultury i sztuki
      * Informatyka w turystyce
      * Marketing w turystyce
      * Obsługa ruchu turystycznego
      * Podstawy turystyki i hotelarstwa
      * Turystyka osób niepełnosprawnych
      * Funkcjonowanie hotelu.

  Absolwenci tej specjalności potrafią sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym oraz rozwiązywać problemy zarządzania turystyką. Potrafią wykorzystywać wiedzę z zakresu rachunkowości, pozyskiwać kapitał i jak identyfikować popyt dla inwestycji turystycznych. Absolwenci wiedzą, jak organizować i obsługiwać system informacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym, a także pilotować grupy turystyczne.

  Jakie są perspektywy zawodowe?

  Wiedza zdobyta na tej specjalności pozwoli absolwentom znaleźć pracę:

      * w firmach touroperatorskich, zajmując się kształtowaniem produktów turystycznych oraz                nadzorowaniem ich dystrybucji
      * w hotelach i pensjonatach, odpowiadając za ich bieżącą działalność, rozwój i promocję
      * w firmach przewozowych, obsługując ruch pasażerski
      * w firmach zajmujących się turystyką kwalifikowaną, organizując obozy przetrwania czy też            kursy sportów ekstremalnych
      * w liniach lotniczych
      * w organach samorządowych, gdzie będą odpowiadać za tworzenie odpowiednich warunków i        promocję ruchu turystycznego w regionie
      * jako samodzielni przedsiębiorcy prowadzący własne biuro podróży lub przedstawicielstwo            międzynarodowego biura podróży
      * jako rezydenci biura podróży odpowiedzialni za bezpieczeństwo i wygodę klientów w krajach        docelowych.

Inne informacje związane z organizacja turystyki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |