Studia II Stopnia - Turystyka-Organizacja i Finanse - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Turystyka-Organizacja i Finanse - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Według danych World Tourism Organization, turystyka to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki w ciągu ostatnich 40 lat. Do 2020 roku przychody z turystyki na świecie wzrosną prawie czterokrotnie, a zatrudnienie będzie wzrastać co roku o dwa procent.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą podjąć absolwenci następujących kierunków studiów I stopnia (licencjackich): * Finanse i Bankowość * Finanse i Rachunkowość * Zarządzanie i Marketing * Ekonomia * Informatyka i Ekonometria * Administracja * Stosunki Międzynarodowe * Transport * Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Tutuł uzyskany
  Master
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Finanse i Rachunkowość
  Specjalność: Tusrytyka-Organizacja i Finanse

  Program studiów II stopnia obejmuje następującą grupę przedmiotów podstawowych:

      * Polityka pieniężna
      * Rachunkowość zarządcza
      * Portfel inwestycyjny
      * Filozofia
      * Metodologia badań naukowych
      * Międzynarodowe stosunki finansowe
      * Podstawy integracji europejskiej
      * Strategie finansowe – gry decyzyjne
      * Wnioskowanie statystyczne w finansach
      * Geografia ekonomiczna
      * Bhp

  oraz przedmiotów kierunkowych:

      * Prawo finansowe
      * Rachunek kosztów
      * Standardy sprawozdawczości finansowej
      * Zarządzanie instytucjami kredytowymi
      * Etyka zawodowa

  Czego można się nauczyć?
  Wiedza zdobyta na tej specjalności pozwoli absolwentom sprostać wymaganiom stawianym kadrze menedżerskiej podmiotów związanych z organizacją turystyki. W tym celu studenci realizują następujące przedmioty specjalnościowe:

      * Gospodarka turystyczna w Polsce i na świecie
      * Turystyka międzynarodowa
      * Zarządzanie rozwojem turystyki w regionie,
      * Organizacja turystyki w Polsce
      * Finansowanie inwestycji turystycznych (w tym fundusze unijne)
      * Ekoturystyka i agroturystyka
      * Turystyka osób niepełnosprawnych
      * Geografia turystyczna
      * Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
      * Systemy informatyczne w turystyce.

  Studenci zdobędą m.in. wiedzę dotyczącą rachunkowości i finansów podmiotów turystycznych, dowiedzą się, jak samodzielnie kształtować nowe usługi turystyczne oraz zarządzać przedsiębiorstwami turystycznymi, by zapewnić im płynność finansową i zakładaną rentowność pomimo sezonowego charakteru popytu.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Wiedza zdobyta dzięki przedmiotom specjalnościowym otwiera przed absolwentami szansę zatrudnienia m.in. w:

      * firmach touroperatorskich, w których będą nadzorować kształtowanie produktów                            turystycznych oraz ich dystrybucję przez sieci biur podróży
      * hotelach i pensjonatach, gdzie będą odpowiadać za ich bieżącą działalność, rozwój i promocję
      * firmach przewozowych w komórkach obsługujących ruch pasażerski
      * firmach zajmujących się turystyką kwalifikowaną, gdzie będą organizować różnego rodzaju            obozy przetrwania, czy też kursy sportów ekstremalnych
      * liniach lotniczych, gdzie będą zajmować się organizacją lotów czarterowych na zamówienia            biur podróży
      * organach samorządowych, gdzie kierować będą komórkami odpowiadającymi za tworzenie            odpowiednich warunków i promocję ruchu turystycznego w regionie.

  Mogą również pracować jako:

      * samodzielni przedsiębiorcy prowadzący własne biura i przedstawicielstwa międzynarodowych        biur podróży
      * rezydenci biur podróży odpowiadający za bezpieczeństwo i wygodę klientów w krajach                    docelowych.

Inne informacje związane z organizacja turystyki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |