Studia Podyplomowe - Turystyka w Teorii i Praktyce - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem GWSH -Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Turystyka w Teorii i Praktyce - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Celem studiów podyplomowych o specjalności „Turystyka w teorii i praktyce” jest zdobycie podstawowych kwalifikacji w zakresie podstaw turystyki, ekonomiki turystyki oraz tworzenia produktów turystycznych w praktyce.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe adresowane są do osób zajmujących się lub mających zamiar zajmować się zawodowo zagadnieniami turystycznymi (organizatorzy imprez turystycznych, pracownicy biur podróży, pracownicy informacji turystycznych, pracownicy komórek organizacyjnych turystyki i promocji w poszczególnych jednostkach administracyjnych itp.)O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja będzie prowadzona do skutku. Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.
 • Szczegółowe informacje
  Czas trwania: 3 semestry (350 godzin teoretycznych, 50 godzin praktyk pedagogicznych)
  Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  - piątki: 16.30 - 19.50
  - soboty: 8.00 - 16.30
  - niedziele: 8.00 - 16.30
   
  KORZYŚCI
  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające zdobyte umiejętności.

  FORMA ZAJĘĆ
  Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz zajęć terenowych. Każdy przedmiot kończy się egzaminem lub zaliczeniem. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz napisanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

  WYKŁADOWCY
  Wykładowcami są pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz wieloletni nauczyciele.

  RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
  1. Podstawy turystyki
  2. Ekonomika turystyki
  3. Marketing w turystyce i rekreacji
  4. Geografia turystyczna świata i Polski
  5. Rodzaje i formy turystyki
  6. Przyrodnicze walory turystyczne świata, Polski i regionu
  7. Kulturowe walory turystyczne świata, Polski i regionu
  8. Regiony turystyczne świata i Polski
  9. Zagospodarowanie turystyczne 
  10. Promocja w turystyce i rekreacji
  11. Innowacyjność w turystyce i rekreacji
  12. Wprowadzenie do architektury i sztuki
  13. Tworzenie oferty turystycznej
  14. Produkty turystyczne w teorii i praktyce
  15. Fotograficzna dokumentacja walorów turystycznych
  16. Prawo ochrony środowiska i przyrody
  17. Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych
  18. Wpływ turystyki na środowisko
  19. Organizator i turyści
  20. Organizacja ruchu turystycznego
  21. Rekreacja ruchowa w turystyce
  22. Animacja grupy
  23. Przygotowanie i realizacja wycieczki turystycznej
  24. Prawo w turystyce
  25. Ćwiczenia terenowe - wycieczka

Inne informacje związane z Zarządzanie Turystyką

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |