Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna > Zaoczne > Chorzów > Studia I Stopnia - Gospodarka i Administracja Publiczna - Chorzów - Śląskie

Studia I Stopnia - Gospodarka i Administracja Publiczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Gospodarka i Administracja Publiczna - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności posiadają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Nabyte kwalifikacje mogą zostać wykorzystane w pracy w Urzędach Miast, Urzędach Gmin, Urzędzie Marszałkowskim, a także w instytucjach wspierających rozwój terytorialny, jak np. agencje rozwoju lokalnego i regionalnego, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki przemysłowe itp. Absolwenci specjalności, ze względu na wysokie kompetencje w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, mogą znaleźć pracę w firmach i instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych na rzecz sektora samorządowego, obywatelskiego i biznesu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz złoży komplet wymaganych dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, bez egzaminów wstępnych! O przyjęciu, kandydat zostaje powiadomiony listownie.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Gospodarka i Administracja Publiczna


  SEMESTR 1
  Podstawy mikroekonomii     E
  Matematyka i analiza matematyczna     E
  Podstawy zarządzania     E
  Psychologia     Z
  Geografia ekonomiczna     Z
  Informatyka     zal
  Metodyka samodzielnego studiowania (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
   
  SEMESTR 2
  Podstawy makroekonomii     E
  Prawo     E
  Podstawy rachunkowości     E
  Statystyka     E
  Informatyka     E
  Socjologia     Z
  Język obcy     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 4 tyg.     zal
   
  SEMESTR 3
  Podstawy marketingu     E
  Ekonometria     E
  Zachowania organizacyjne     E
  Zarządzanie kadrami     E
  Zarządzanie strategiczne     Z
  Metody zarządzania     Z
  Prawo - (cdt)     Z
  Rachunkowość     Z
  Samorząd terytorialny     E
  Administracja publiczna     Z
  Informatyka     zal
  Planowanie kariery zawodowej (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 3 tyg.     zal
   
  SEMESTR 4
  Finanse     E
  Zarządzanie i planowanie marketingowe     E
  Badania rynkowe i marketingowe     Z
  Marketing w handlu i usługach     Z
  Zarządzanie rozwojem lokalnym     E
  Zarządzanie projektami publicznymi     E
  Źródła finansowania projektów publicznych     Z
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  Kultura przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 6 tyg.     zal
   
  SEMESTR 5
  Zarządzanie produkcją     Z
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw     Z
  Proces strategiczny na szczeblu lokalnym i regionalnym     E
  Partycypacja społeczna w zarządzaniu projektami     E
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  ABC przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 2 tyg.     zal
   
  SEMESTR 6
  Zastosowania informatyki w zarządzaniu     Z
  Zarządzanie logistyką     Z
  Wartości kulturowe w rozwoju lokalnym     Z
  Przedsiębiorczość lokalna     Z
  Międzynarodowa współpraca samorządów terytorialnych     E
  Podstawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego     Z
  Przedmiot do wyboru (1)     E
  Język obcy     E
  Seminarium dyplomowe     E
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     Z
  Etyka przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal


  E - egzamin
  Z - zaliczenie na prawach egzaminu
  zal - zaliczenie

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |