Studia Licencjackie - Architektura Wnętrz - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjackie - Architektura Wnętrz - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  Studia pierwszego stopnia [licencjackie] na kierunku „architektura wnętrz” realizowane w trybie stacjonarnym (studia dzienne) trwają 3,5 roku, tj. 7 semestrów, a w trybie niestacjonarnym (studia zaoczne) 4 lata, tj. 8 semestrów. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180. Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Umożliwią one absolwentom podejmowanie studiów drugiego stopnia [magisterskich] na kierunku „architektura wnętrz” w szkołach publicznych [państwowych] i prywatnych stosownie do ich indywidualnych ofert dydaktycznych. Łączny wymiar kształcenia na studiach stacjonarnych wynosi 2715 godzin, a na studiach niestacjonarnych – 1675 godzin
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywnie zdany egzamin dojrzałości (matura) oraz złożenie wymaganych przez Uczelnię dokumentów. Kandydaci zobowiązani są do wypełnienia testu z języka angielskiego, który będzie stanowić podstawę zakwalifikowania na poszczególne poziomy zaawansowania językowego.
 • Tutuł uzyskany
  Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Kadra dydaktyczna
  Oblicze Uczelni, jej prestiż w środowisku oraz wysoką pozycję na rynku usług edukacyjnych kształtuje siła intelektualna zatrudnionej kadry wywodzącej się z wielu renomowanych uczelni wyższych w kraju i z zagranicy.
  Kierunek „architektura wnętrz” jest uruchomiony przy współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi krakowskich uczelni.

  Studia kierunek Architektura Wnętrz
  Kwalifikacje absolwenta kierunku Architektura Wnętrz
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura wnętrz posiadać będą podstawową wiedzę z zakresu aranżacji i projektowania architektury wnętrz.
  Powinni posiadać umiejętność konstruowania obiektów przestrzennych o założonej funkcji w oparciu o zasady budowy formy i kompozycji przestrzennej oraz umiejętność przekazania informacji o formie, konstrukcji, w tym szczególnie detalu.
  W wyniku uzyskanej wiedzy i nabytych w czasie studiów umiejętności powinni
  w sposób świadomy, aktywny i odpowiedzialny móc uczestniczyć w pracy zespołowej, posiadać zdolność komunikowania się poprzez umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem zawodowym.
  Powinni nabyć umiejętność zapisu i kodowania dokumentacji aranżowanego lub projektowanego obiektu metodami tradycyjnymi i komputerowymi, powinni umieć wykonać inwentaryzację obiektu architektonicznego i elementu wyposażenia oraz detalu architektonicznego.
  Absolwenci będą posiadać wiedzę na poziomie podstawowym w zakresie historii sztuki i architektury. Ponadto uzyskają wiedzę z zakresu ochrony praw autorskich oraz marketingu i zarządzania, co powinno być pomocne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
  Winni znać przynajmniej jeden obcy język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Absolwenci powinni być przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia (magisterskich).
  Powinni przyswoić i wypracować w sobie potrzebę samokształcenia.
  Studia kierunek Architektura Wnętrz – minimum programowe
  Program kierunku Architektrura Wnętrz jest zbudowany na obowiązującym minimum programowym uchwalonym przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

  Standardy nauczania
  GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS    godziny    ECTS
  A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH    420    45
  B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH    150    16
  Razem:    570    61


  SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA
  GODZIN ZAJĘĆ_ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA    godziny    ECTS
  A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH    420    45

  1. Rysunku    45     
  2. Malarstwa i rzeźby    75     
  3. Historii sztuki    45     
  4. Geometrii wykreślnej    30     
  5. Budownictwa    60     
  6. Konstrukcji budowlanych    30     
  7. Ergonomii    30     
  8. Oświetlenia    30     
  9. Projektowania architektonicznego    75  
   
  B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH    150    16
  1. Podstaw projektowania          
  2. Podstaw projektowania architektury wnętrz          
  3. Podstaw projektowania mebli          
  4. Podstaw projektowania wystaw

Inne informacje związane z Architektura i Urbanistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |